]]>Діагностика життєвого призначення]]>
]]>Діагностика життєвого призначення]]>

Іржі Томан "Мистецтво говорити" - Page 17

з іншими кодувальними пристроями, наприклад телеграфом, телетайпом, друкар¬ською машинкою, та швидкостями, з якими вони працюють, і вам стане зрозуміло, яку прекрасну «конструкцію» мають органи мовлення. Якщо безперервно говорити цілу годину приблизно на висоті звуку «мі» (тобто 131 коливання в се¬кунду), то голосові зв’язки зроблять за цей час у цілому 470 000 коливань. Віднімемо тепер від загального часу тре¬тину на зупинки і глухі приголосні й одержимо 300 000 ко¬ливань голосових зв'язок за годину. А якщо жіночий голос звучить приблизно на октаву вище, ніж чоловічий, то кіль¬кість коливань голосових зв’язок у жінки дорівнює 600 000 за годину.

Сторінки