]]>Діагностика життєвого призначення]]>
]]>Діагностика життєвого призначення]]>

Нектар відданости - Page 2

НЕКТАР ВІДДАНОСТИ

книги Його Божественної Милости
А.Ч. Бгактіведанти Свамі Прабгупади
в українському перекладі:
Бгаґавад-ґїта як вона є
Шрімад-Бгаґаватам (Пісня перша, у 2-х частинах)
Крішна, Верховний Бог-Особа (у 2-х частинах)
Повчання Господа Чаітанйі
ІgрІ Ішопанішад
Наука самоусвідомлення
Подорож самопізнання
Легка подорож на інші планети
Досконалість йоґи
Путь до Кршни
Раджа-відйа — цар знання
Поза народженням та смертю
Кршна — джерело насолоди
Свідомість Крішни — найвища йоґа
Досконалі запитання — досконалі відповіді
До висот свідомости Крішни

НЕКТАР ВІДДАНОСТИ
«Бгакті-расамріта-сіндгу»
Шріли Рупи Ґосвамі
у викладі Його Божественної Милости
А.Ч. Бгактіведанти Свані Прабгупади
ачар’ї-засновника Міжнародного товариства свідомости Крішни
 

БГАКТІВЕДАНТА БУК ТРАСТ
ЯКЩО вас зацікавила ця книжка і ви бажаєте докладніше ознайомитись із засадами свідомости Крішни, звертайтеся на вказану нижче адресу. Докладніший список адрес Товариства приміщений в кінці книги.
Київ,пров. Зоряний, 16; тел. 433-83-12 © 1995 

Посвята Шести Ґосвамі Вріндавани
нана-шастра-вічаранаіка-ніпунау сад-дгарма-самстгапакау локанам хіта-карінау трібгуване манйау шаранйакарау радга-криіна-падаравінда-бгаджананандена матталікау ванде рупа-санатанау раґгу-йуґау іирї-джїва-ґопалакау
«Я складаю шанобливі поклони шістьом Ґосвамі — Шрі Сана- тані Ґосвамі, Шрі Рупі Ґосвамі, Шрі Раґгунатзі Бгатті Ґосвамі, Шрі Раґгунатзі дасі Ґосвамі, Шрі Джіві Ґосвамі та Шрі Ґопалі Бгатті Ґосвамі, які досконало вивчили всі явлені писання, що¬би задля добра всього людства встановити вічні засади релігії. За це їх шанують усі в усіх трьох світах, і вони гідні того, щоб шукати в них притулку, бо вони занурені у настрій ґопі і вико¬нують трансцендентне любовне служіння Радзі та Крішні.»  
Передмова
«Нектар відданости» — це оглядовий виклад книги «Бгакті- расамріта-сіндгу», твору на санскриті, який написав Шріла Рупа Ґосвамі Прабгупада. Він був провідним з шістьох Ґосвамі, безпосередніх учнів самого Господа Чайтан’ї Махапрабгу. Шріла Рупа Ґосвамі Прабгупада на час своєї першої зустрі¬чі з Господом Чайтан’єю був міністром у мусульманському уряді Бенгалії. Тоді він звався Дабіра Кгаса, а його рідний брат, що пізніше став відомий як Санатана, звався Сакара Малліка; брати обіймали високі посади міністрів в уряді Наваба Хусейн Шаха. За тих часів, тобто п’ятсот років тому, закони індуського суспільства були дуже суворі. Якщо люди¬на, що належала до касти брахман , наймалася на службу до мусульманського правителя, її вилучали з громади брахман. Саме таким було становище братів Дабіри Кгаси та Сакари Малліки. Вони належали до дуже високої касти сарасвата- брахман, однак через те, що вони погодилися служити в уря¬ді Хусейн Шаха, їхня громада піддала їх остракізмові. Лише ласкою Господа Чайтан’ї ці шляхетні особистості стали Його учнями і були піднесені до рівня ґосвамі, тобто обійняли най¬вище становище, доступне людині брахманічної культури. Крім того, Господь Чайтан’я прийняв Своїм учнем Харідасу Тгакуру, дарма що Харідаса народився в мусульманській ро¬дині, а пізніше зробив його ачар’єю оспівування святого іме¬ні Господа — мантри Харе Крішна, Харе Крішна, Крішна Крішна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. 
Засади, що ними керувався Господь Чайтан’я, універсальні. Згідно з ними становище того, хто знає науку Крішни і служить Господу, вище за становище того, хто просто народився в сім’ї брахман. Це — засадничий принцип, що даний в усіх писаннях ведичної традиції, і насамперед у «Бгаґавад-ґіті» та «Шрімад- Бгаґаватам». Рух Господа Чайтан’ї має на меті піднести кож¬ну людину до високого становища ґосвамі, надаючи їй відпо¬відної освіти та виховання, і «Нектар відданости» вчить саме цього.
Господь Шрі Чайтан’я Махапрабгу зустрівся з двома бра-тами, Дабірою Кгасою і Сакарою Маллікою, у селищі Рама- келі, що належить до округи Малдах. Після цієї зустрічі брати вирішили покинути урядову службу і приєднатися до Господа Чайтан’ї. Дабіра Кгаса (пізніше він став Рупою Ґосвамі), до-мігшись відставки, зібрав усі гроші, які заробив за час своєї служби. У «Чайтан’я-чарітамріті» сказано, що його заоща-дження в золотих монетах складали як на сучасні гроші кіль¬ка мільйонів доларів, і ті золоті монети заповнили цілий човен. Те, як Рупа Ґосвамі розподілив гроші, дуже повчаль¬не і може бути взірцем для всіх людей, а надто для відданих. Половину накопичених за життя грошей він роздав людям у свідомості Крішни, тобто брахманам та вайьинавам. Чверть багатства він віддав родичам, а решту двадцять п’ять від¬сотків лишив на непередбачені витрати та особисті потреби. Пізніше, коли Сакара Малліка також подав у відставку, обу¬рений Наваб вкинув його до в’язниці. Однак Сакара Малліка, що пізніше став Шрілою Санатаною Ґосвамі, скористався з братових заощаджень, які той лишив на особисті потреби і віддав на схованку сільському мінялі, і втік з в’язниці Ху- сейн Шаха. Так обидва брати приєдналися до Шрі Чайтан’ї Махапрабгу.
Рупа Ґосвамі вперше зустрів Господа Чайтан’ю в Праязі (нинішній Аллахабад в Індії); у цьому святому місті при ґгаті  Дашашвамедга впродовж десяти днів Господь давав йому на-станови з науки свідомости Крішни. За ці настанови, що їх Гос¬подь Чайтан’я дав Шрілі Рупі Ґосвамі Прабгупаді, йдеться у на¬шій книзі «Повчання Господа Чайтан’ї».
Пізніше Шріла Рупа Ґосвамі Прабгупада, спираючись на своє глибоке знання явлених писань, дав детальні пояснення щодо вчення Господа, підперши їх авторитетними свідоцтва¬ми з різних ведичних джерел. Шріла Шрініваса Ачар’я у своїй молитві, зверненій до шістьох Ґосвамі каже, що всі Ґосвамі були надзвичайно ерудованими вченими і досконало володіли не лише санскритом, а й багатьма іншими мовами, зокрема перською та арабською. Вони ретельно дослідили всі ве¬дичні писання, щоб на основі авторитетних положень ве¬дичної науки втвердити рух Господа Чайтан’ї Махапрабгу. Сучасний Рух свідомости Крішни заснований на авторитеті Шріли Рупи Ґосвамі Прабгупади. Через те нас називають рупануґами, тобто тими, хто йде слідами Рупи Ґосвамі Прабгу¬пади. Шріла Рупа Ґосвамі уклав «Бгакті-расамріта-сіндгу» влас¬не для того, щоб дати нам провід; а нині ми представляємо цю книгу англійською мовою під назвою «Нектар відданос- ти». Члени Руху свідомости Крішни мають змогу скористати¬ся з цієї видатної книги і завдяки тому втвердитися у свідомос¬ті Крішни.
Бгакті означає «віддане служіння». У будь-якому служін¬ні є свої привабливі риси, що спонукають здійснювати його. Кожен з нас у цьому світі обов’язково служить чомусь чи комусь, і поштовхом для такого служіння є насолода, яку ми отримуємо від служіння. Сімейна людина працює день крізь ніч, бо нею рухає прив’язаність до дружини та дітей. Філантроп працює так само, але ним рухає любов до більшої родини, а патріотом рухає любов до своєї країни та спів-вітчизників. Силу, яка рухає і філантропом, і домогоспо- дарем, і патріотом, називають расою, чи певним різновидом стосунків, смак яких дає приємність. Бгакті-раса має зовсім інший смак, відмінний від смаку звичайної раси, якою вті-шаються люди в матеріальному світі. Миряни працюють в поті чола заради того, щоб насолодитися певною расою, що власне передбачає чуттєву втіху. Але насолода від матеріаль¬ної раси скоро

Сторінки