]]>Діагностика життєвого призначення]]>
]]>Діагностика життєвого призначення]]>

Нектар відданости - Page 6

Що стосується задоволення матеріальних потреб, нині люд-ська цивілізація зробила значний поступ у створенні матері¬ 
альних зручностей, але люди так і не стали щасливими, бо згубили з ока найголовніше. Жодні матеріальні вигоди не зроблять нас щасливими. Яскравий приклад тому — Америка: найбагатша країна світу, де люди живуть за найліпших мате-ріальних умов, породила ціле покоління розгублених і розча-рованих в житті людей. З цих сторінок я промовляю саме до таких збентежених, занурених у безнадію людей: навчіть¬ся науки відданого служіння, як її подає «Нектар відданости», і тоді, я певний, вогонь матеріального існування, що палає у ваших серцях, негайно згасне. Корінна причина нашої не- задоволености в тому, що попри значний поступ в матері-альнім способі життя наша потреба любити, яка дрімає в кожному серці, лишається нереалізована. «Нектар відданости» дасть нам практичний навід, як за життя в матеріальному світі цілковито присвятити себе відданому служінню і так виповнити всі наші бажання як у цьому житті, так і в наступ-ному. «Нектар відданости» написано не для того, щоб засу¬дити матеріалістичне життя усіх трибів — він радше являє собою спробу дати релігійним діячам, філософам і всьому людському загалові знання щодо того, як полюбити Крішну. Можна і далі жити з усіма матеріальними вигодами і водночас вчитися мистецтва любити Крішну. Нині ми вигадуємо без¬конечні способи реалізувати нашу схильність любити, однак насправді ми згубили з ока сутність всього — Крішну. Ми поливаємо всі частини дерева, але його коріння не підливає¬мо, ми намагаємося тримати наше тіло в нормальному стані за допомогою найрізноманітніших засобів, але водночас забу-ваємо давати їжу до шлунку. Якщо ми втратили з ока Крішну, це означає, що ми втратили власне «я». Істинне самоусві-домлення та усвідомлення Крішни йдуть руч-об-руч. Так, ба-чити себе вранці означає бачити схід сонця, бо без його світла не можна бачити і себе самих. Те саме з усвідомленням Крішни: без нього за самоусвідомлення не може навіть ітися.
«Нектар відданости» призначений насамперед для тих, хто вже приєднався до Руху свідомости Крішни. Я хочу щиро по-дякувати всім моїм друзям та учням, які допомагають мені по-ширювати Рух свідомости Крішни в країнах Заходу, і ще осібно хочу відзначити внесок, що його зробив мій улюблений учень Шріман Джаянанда брахмачарі. Також я хочу подякувати ке¬рівництву видавництва «ІСККОН-Прес», що доклали багато зусиль до видання цієї видатної книги.
Харе Крішна.
А.Ч. Бгактіведанта Свамі Прабгупада
13 квітня 1970 року Головний храм ІСККОН Ватсека Авеню, 3764 Лос-Анджелес, штат Каліфорнія 

 
Вступ
Молитва про успішне завершення початого: Господь Шрі Крішна — Верховний Бог-Особа, причина всіх причин, дже-рело всіх рас (стосунків), називаних нейтральними (стосун¬ки пасивного поклоніння), стосунками служіння, стосунками дружби, батьківськими стосунками, стосунками закоханих, ве-селощів, співчуття, страху, лицарськими стосунками, стосунка-ми відрази, здивування та спустошення. Він є верховна форма найвищої зваби, і Своїми трансцендентними й привабливими для всього всесвіту рисами Він полонив усіх ґопі на чолі з Таракою, Палікою, ПГямою, Лалітою і, зрештою, Шріматі Радгарані. Нехай проллється на нас Його ласка, щоб не було ніяких перешкод для виконання обов’язку, який поклав на нас Шрі Шрімад Бгактісіддганта Сарасваті Ґосвамі Прабгупада — обов’язку написати «Нектар відданости».
Я в шані схиляюся до лотосових стіп Шріли Рупи Ґосвамі та Шріли Бгактісіддганта Сарасваті Ґосвамі Прабгупади; тільки завдяки їхнім благословенням я взявся за цю працю — скласти виклад «Бгакті-расамріта-сіндгу». У цій книзі викладено підне¬сену науку відданого служіння такою, якою її поширював Шрі Чайтан’я Махапрабгу, що з’явився у цей світ п’ятсот років тому в Західній Бенгалії (Індія), щоб поширювати науку свідомости Крішни.
Шріла Рупа Ґосвамі починає цей великий твір, складаючи шанобливі поклони Шрі Санатані Ґосвамі, своєму старшому братові та духовному вчителеві, і молиться про те, щоб «Бгакті- расамріта-сіндгу» задоволила його. Далі він молиться, щоб Шрі Санатана Ґосвамі, перебуваючи в цьому океані нектару, завжди втішався трансцендентною насолодою служіння Радзі та Крішні.
Я складаю шанобливі поклони усім великим відданим та ачар’ям (святим вчителям), яких порівнюють до акул у без-межному океані нектару і яким байдуже до річок звільнення.
ХУІІ
ХУІІІ    Нектар відданости
Імперсоналісти, яких захопила думка розчинитися у бутті Все-вишнього, подібні до річок, що, впадаючи в океан, зливаються з ним. Океан можна порівняти до звільнення, а річки — до різ¬них шляхів, що ведуть до нього. Імперсоналісти живуть в річко¬вих водах, а ті води обов’язково колись впадають в океан і змі¬шуються з ним. Проте імперсоналістам невтямки, що в цьому океані, як і в річці, є безліч живих істот. Акулам, що живуть в океані, нецікаві річки, які в нього впадають. Віддані вічно жи¬вуть в океані відданого служіння, і до річок звільнення їм бай¬дуже. Іншими словами, чисті віддані вічно лишаються в транс¬цендентному океані любовного відданого служіння Господеві, і їм нема діла до інших методів, що їх порівнюють до річок, які дістаються океану тільки за якийсь час.
Шріла Рупа Ґосвамі підносить молитви до свого духовного вчителя, Шрі Санатани Ґосвамі, прохаючи оборонити «Бгакті- расамріта-сіндгу» — «Океан чистого нектару відданого слу-жіння» — від логіків-сперечальників, що непрохано втруча-ються в науку відданого служіння Господеві. їхні аргументи та логіку він порівнює до вивержень вулкану посеред океану. Такий вулкан нікому не завдає особливої шкоди, і так само ті, хто налаштований до відданого служіння Господеві вороже і хто висуває нескінченні філософські тези щодо шляхів найви-щого трансцендентного усвідомлення, не здатні збурити вели-кого океану відданого служіння.
Шріла Рупа Ґосвамі, автор «Бгакті-расамріта-сіндгу», смирен¬но запевняє, що він просто намагається поширювати свідомість Крішни по всьому світі, дарма що, як він смиренно зазначає, він вважає себе не гідним робити це. Із таким усвідомленням мають діяти всі проповідники Руху свідомости Крішни, що йдуть стопами Шріли Рупи Ґосвамі. Ні в якому разі не слід вва¬жати себе за великого проповідника — радше треба думати за себе лише як за знаряддя в руках попередніх великих ачарій, і якщо ми просто йтимем їхніми стопами, ми зможемо зробити щось вартісне задля добра стражденного людства.
«Бгакті-расамріта-сіндгу» поділена на чотири частини — як оце інколи океан умовно поділяють на чотири частини, і кож-на з цих частин своєю чергою ділиться на дрібніші підрозді¬ 
ли. «Бгакті-расамріта-сіндгу», як і звичайний океан води, поділений на західну, південну, східну та північну частини, а вже дрібніші підрозділи книги названі «хвилями». В океані завжди багато різних хвиль — і на сході, і на півдні, і на заході, і на півночі, і так само різні хвилі є у «Бгакті-расамріта-сіндгу». У першій частині маємо чотири хвилі, і перша з них — це загаль¬ний опис відданого служіння. Друга хвиля описує реґулівні за¬сади у виконанні відданого служіння, третя — віддане служін¬ня в стані екстазу. В четвертій йдеться за найвищу ціль, тобто любов до Бога. Все це докладно описане разом з ознаками, ха¬рактерними для всіх цих станів.
Авторитетний опис бгакті, тобто відданого служіння, що відповідає настановам попередніх ачарій, можна узагальнити словами Шр

Сторінки