]]>Діагностика життєвого призначення]]>
]]>Діагностика життєвого призначення]]>

Нектар відданости - Page 9

ь ті умоглядні міркування, які зрештою приводять до концепції порожнечі або імперсона- лістського світогляду. Такого роду світогляд нічого не дає сві-домій Крішни людині. Прийти до висновку, що слід поклоня-тися Васудеві, Крішні, трапляється дуже і дуже рідко кому. Це підтверджує і сама «Бгаґавад-ґіта». Отже, філософські розду¬ми мають у кінці кінців привести до Крішни й до усвідомлення того, що Крішна — це все суще, причина всіх причин і що тому слід віддатися Йому. Якщо філософські вправи приводять до цієї найвищої цілі, то їх можна назвати сприятливими, але якщо людина приходить до висновків філософії порожнечі або імперсоналізму, то всі ті розмірковування аж ніяк не є бгакті.

Сторінки