]]>Діагностика життєвого призначення]]>
]]>Діагностика життєвого призначення]]>

Т.Б. Партико "Загальна психологія" (підручник) - Page 5

психологія пов'язана також з математичними, тех-нічними науками, кібернетикою. Зв'язок психології з технічними дисциплінами дає змогу вивчати особливості діяльності людини як оператора, що, відповідно, приводить до «гуманізації» техніки та «технізації» психології. Поява математичних методів опрацю¬вання результатів психологічних досліджень дає змогу обґрунту¬вати достовірність отриманих даних і таким чином наближує сучасну психологію до математики. Моделювання людської по¬ведінки і окремих психічних процесів за допомогою комп'ютерної техніки, а також створення штучного інтелекту наближає психо¬логію до кібернетичної науки.

Сторінки