]]>Діагностика життєвого призначення]]>
]]>Діагностика життєвого призначення]]>

підручник

А. Б. Коваленко, М. Н. Корнєв "Соціальна психологія"

Коваленко, Корнєв Соціальна психологія

М.Н.КОРНЄВ - А.Б.КОВАЛЕНКО "СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ"

Допущено Міністерством освіти України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
 
Рецензенти: д-р психол. наук, проф., акад. АПН України С. Д. Максименко д-р психол. наук, проф., чл.-кор. АПН України Ю. Л. Трофімов
Корнєв М.Н., Коваленко А.Б.
К67 Соціальна психологія: Підручник. — К., 1995. - 304 с.
ІБВК 5-308-01646-1.