]]>Діагностика життєвого призначення]]>
]]>Діагностика життєвого призначення]]>

підручники з психології

Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар "Психологія управління"

Психологія управління

Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар
ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ
ПІДРУЧНИК
3-тє видання, перероблене та доповнене
За редакцією заслуженого діяча науки і техніки України,
доктора економічних наук, професора Ходаківського Є. І.

Затверджено Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів
Київ, «Центр учбової літератури», 2011