]]>Консультація по Джйотіш - Ведичній астрології]]>
]]>Консультація по Джйотіш - Ведичній астрології]]>

Аллен Карр "Легкий спосiб скинути вагу"

Рубрики сайту: 

]]>Замовити книгу Аллен Карр "Легкий спосiб скинути вагу" в інтернет-магазині "Книги для саморозвитку"]]>

Аленн Карр Легкий спосіб скинути вагу
Популярна методика!

Аллен Карр – автор кiлькох робiт, присвячених звiльненню вiд зайвоi ваги. Вiн стверджуе: щоби виконувати його поради, не потрiбно мати величезноi сили волi, бо насправдi людина хоче бути здоровою та красивою. Його видання допомагають кожному позбутися тривог i комплексiв, якi заважають жити повноцiнним життям.

Загальна спрямованiсть усiх книг Аллена Карра, – це позбавлення страху. Справдi, його генiальнiсть полягае в тому, щоб переконати людей вiдкинути свiй страх i переживання, що заважають iм насолоджуватися життям на повну силу. Ось про що йдеться в бестселерах Аллена Карра «Легкий спосiб кинути курити», «Єдиний спосiб кинути курити назавжди», «Легкий спосiб скинути вагу», «Як допомогти вашiй дитинi кинути курити», а тепер i «Легкий спосiб насолоджуватися авiаперельотами».

Успiшний бухгалтер Аллен Карр страждав на нiкотинову залежнiсть, викурюючи до 100 цигарок на день. Вiн приходив у вiдчай, поки в 1983 роцi, пiсля незлiченних невдалих спроб кинути курити, вiн нарештi не винайшов те, на що так чекав свiт, – легкий спосiб кинути курити. Зараз йому належить всесвiтня мережа клiнiк, а сам Аллен Карр широко вiдомий як людина, що допомогла курцям позбавитися цiеi залежностi. Його книги виданi бiльше нiж 20 мовами, а також вийшли на вiдео-, аудiота CD-носiях.

Десятки тисяч людей вiдвiдали клiнiки Аллена Карра, де з iмовiрнiстю успiху бiльш нiж 95 вiдсоткiв вiн гарантуе, що ви з легкiстю кинете курити або повернете своi грошi у разi невдачi. Повний список клiнiк ви можете знайти в кiнцi книги. Якщо вам потрiбна допомога, звертайтеся до найближчого до вас терапевта. У рядi цих клiнiк проводяться сеанси з контролю над вагою. Також у клiнiках е повне корпоративне обслуговування, що дозволяе компанiям легко й ефективно вести антинiкотинову полiтику. Усi листи i запитання про книги Аллена Карра, вiдео-, аудiокасети i CD-диски слiд адресувати до лондонськоi клiнiки.

Присвячується Енн Емерi, Кену Пiмблетту, Джону Кiндреду, Дженет Колдуелл i бiлочцi

Передмова

У епоху, коли дослiдження в галузi медицини постiйно доповнюють нашi уявлення про хвороби, ми все ж таки не вмiемо користуватися вже наявними знаннями, щоб боротися з численними хворобами й запобiгати передчаснiй смертi, яка стала частим явищем у нашому суспiльствi. Про небезпеку курiння вперше заговорили тодi, коли був виявлений зв’язок мiж смертнiстю лiкарiв i iх пристрастю до курiння. З’ясувалося, що рак легенiв майже завжди пов’язаний з курiнням.

На терапевта вже давно покладений обов’язок закликати пацiентiв кинути курити i вести здоровий спосiб життя. На жаль, багато лiкарiв не придiляли цiй проблемi достатньо часу i сил, притому що вона ускладнювалася ще й впливом реклами цигарок, нацiленоi перш за все на молодь.

Уперше з Алленом Карром мене познайомив один з моiх пацiентiв, який одного дня здивував мене повiдомленням про iснування легкого способу кинути курити. Вiдтодi я рекомендував «ЛЕГКИЙ СПОСІБ КИНУТИ КУРИТИ» Аллена Карра всiм своiм пацiентам i спостерiгав вражаючi результати. Інтерес до методу Аллена Карра спонукав мене дослiдити особливостi його пiдходу.

Надавши допомогу безлiчi тих, хто бажае кинути курити, Аллен Карр застосував свiй метод у новiй галузi, щоб допомогти людям легко i швидко позбавитись зайвоi ваги, адже саме цього бiльшою чи меншою мiрою бажае багато хто з нас. Вивчивши пiдхiд Аллена Карра до настiльки серйозноi проблеми, я зi здивуванням спiймав себе на майже мимовiльному прагненнi взяти на озброення його мудрiсть. Незабаром я отримав i позитивнi результати: тепер менi легше рухатися, особливо на тенiсному кортi, я вiдчуваю себе бадьорiшим i здоровiшим. Я був щиро радий такiй змiнi, хоча ранiше анiскiлечки не переживав через декiлька зайвих кiлограмiв у талii. Книга Аллена Карра стане для вас одкровенням, оскiльки вiдкрие секрет про те, як просто можна навчитись контролювати свою вагу.

Доктор Майкл Брей, бакалавр медицини, бакалавр хiмii, викладач коледжу лiкарiв загальноi практики

Роздiл 1

Легкий спосiб скинути вагу

Цю книгу, суворо кажучи, слiд було б назвати «Легкий спосiб важити рiвно стiльки, скiльки ви хочете». Але занадто довгою вийшла б така назва. Якщо ви один з бiльшостi, якщо нiщо людське вам не чуже, то й вас, iмовiрно, непокоiть зайва вага. Проте я попереджаю: мiй метод, який я далi називатиму ЛЕГКИМ СПОСОБОМ СКИНУТИ ВАГУ, рiвною мiрою ефективний i для тих, хто хоче схуднути, i для тих, хто бажае набрати вагу. Суть справи полягае у тому, що спостереження за ВАГОЮ мае другорядне значення в порiвняннi з головною метою методу. Ця мета донезмоги егоiстична i проста – всього лише РАДІТИ ЖИТТЮ!

Але хiба можна радiти життю, якщо постiйно вiдчуваеш себе млявим, втомленим i обдiленим, турбуешся i мучишся докорами сумлiння про заподiянi самому собi збиток i страждання, як психiчнi, так i фiзичнi, i причина цього – зайва вага? Імовiрно, ви вже знаете, що я набув популярностi декiлька рокiв тому, розробивши не лише простий, а й приемний спосiб кинути курити, придатний для будь-якого курця. Зараз мене вважають всесвiтньо визнаним фахiвцем з позбавлення нiкотиновоi залежностi. Курцi, якi застосували i зрозумiли мiй метод, називають мене i моiх учнiв-терапевтiв единими справжнiми експертами у цьому питаннi.

Пiзнiше я виявив, що той же метод, включаючи один примiтний виняток, не менш ефективно позбавляе будь-якоi залежностi, що мае в основному психологiчну природу, у тому числi алкоголiзму i пристрастi до iнших видiв наркотикiв. Багато претендентiв на звання експертiв з таких залежностей вважають основною проблемою звикання до тих чи iнших речовин i фiзичнi симптоми, якими супроводжуеться утримання вiд них. Тому вирiшити проблему вони намагаються хiмiчним способом – пiдбором замiнникiв. Насправдi простий i легкий спосiб перемогти залежнiсть лежить виключно на психологiчному рiвнi.

Ви не можете не знати, що сьогоднi на проблемi боротьби з ожирiнням створюеться бiзнес iз мiльярдними доходами. Кожного тижня чергова знаменитiсть рекламуе вiдеокасету, книгу або тренажер, комплекс вправ або принципово нову дiету, якi дивним чином, на ?х думку, вирiшать вашi проблеми з вагою. Існуе дуже тiсний фiзичний i психологiчний зв’язок мiж курiнням i харчуванням, а схожiсть мiж вiдмовою вiд курiння i схудненням iще помiтнiша. І курець, i прибiчник дiет страждають вiд вiдчуття шизофренii, що насуваеться на них, а в мозку в них безперервно i з перемiнним успiхом йде боротьба «за» i «проти». Аргументи курця, з одного боку, – «це брудна, огидна звичка, вона мене вбивае, обходиться менi в копiечку i неволить мене», з iншоi – «це мое задоволення, моя опора, моя компанiя». Людина, що сидить на дiетi, переконуе себе: «Я товстий, млявий, хворий, виглядаю жахливо i вiдчуваю себе ще гiрше». І тут же заперечуе собi: «Але як же я люблю поiсти!» Тому ви маете повне право припустити, що я просто примазався до вигiдного бiзнесу i тепер наживаюся на власнiй репутацii.

Запевняю вас, цей висновок дуже далекий вiд iстини. Навпаки, довгий час тим самим примiтним винятком у моiй роботi, про який я згадував ранiше, був контроль ваги. Роками я дотримувався думки, що для стеження за вагою мiй метод не пiдходить, але помилявся.

А на своiй репутацii я й без того мiг би розбагатiти. Я отримував десятки пропозицiй рекламувати рiзнi товари, у тому числi й для схуднення. І всi цi пропозицii я вiдхиляв не тому, що дуже багатий i менi не потрiбнi додатковi фiнансовi прибутки, – просто я цiную свою репутацiю i готовий захищати ii так само люто, як лев захищае дитинчат. Крiм того, я жодного разу не бачив реклами за участi вiдомоi людини, яка не виглядала б фальшивою. Я офiцiйно заявляю: ЛЕГКИЙ СПОСІБ СКИНУТИ ВАГУ – це не реклама чужих iдей. Як i ЛЕГКИЙ СПОСІБ КИНУТИ КУРИТИ, – це мiй метод. І так само, як я був упевнений в ефективностi способу вiдвикання вiд курiння ще до того, як вiн був випробуваний i схвалений, незабаром i ви переконаетесь, що ЛЕГКИЙ СПОСІБ СКИНУТИ ВАГУ подiе ще до того, як ви дочитаете цю книгу.

Кинувши курити, бiльшiсть людей набирають вагу, а я за шiсть мiсяцiв схуднув майже на 13 кг. Регулярнi фiзичнi навантаження я поеднував iз дiетою F-Plan [1 - Дiета F-Plan розроблена австралiйськими вченими. ?? основний принцип – вживання великоi кiлькостi бiлкiв, помiрноi кiлькостi вуглеводiв i небагато жирiв. – Прим. ред.]. Я розумiв, що без сили волi i дисциплiни менi не обiйтися, однак цей процес приносив менi задоволення. На раннiх стадiях вiн дуже схожий на вольовi спроби кинути курити. Якщо ваша рiшучiсть непохитна, вiдчуття самовдоволеного мазохiзму не дозволяе пiддатися спокусi. Поки позбавлення зайвоi ваги було головною метою мого життя, усе йшло як по маслу. Лихо полягало в тому, що, як i при вольовому методi вiдмови вiд курiння, моя рiшучiсть поступово почала слабшати: користуючись будь-яким приводом, я вiдхиляв i вправи, i дiету, i вага знову починала збiльшуватись.

Для тих, хто знайомий з моею методикою боротьби з курiнням, хочу пояснити одну поширену помилку. Я людина, що мислить позитивно i володiе силою волi, але багато людей помилково вважають, що мiй метод заснований на застосуваннi своеi сили волi i позитивного мислення. Це не так. Я прекрасно усвiдомлював, що е дуже вольовою людиною з позитивним мисленням, ще задовго до того, як розробив цей метод. Що дiйсно дивувало мене, так це чому стiльки курцiв, сила волi яких явно поступалася моiй, змогли кинути курити виключно вольовим способом, а я – нi.

Мое позитивне мислення обумовлене здоровим глуздом. Мислити позитивно означае вести простiше i приемнiше життя. Але це не допомогло менi нi кинути курити, нi позбавитись хоча би парочки зайвих кiлограмiв!

Позитивне мислення мае передумовою установку: «Я знаю, що поводжуся безглуздо, тому за допомогою сили волi й дисциплiни опаную себе i покладу край безглуздим витiвкам». Не сумнiваюся, що така тактика допомогла багатьом людям кинути курити i почати стежити за вагою. Можна лише порадiти за них. Але для мене вона завжди виявлялась неефективною i, ймовiрнiше за все, для вас теж, iнакше ви не читали б зараз цю книгу.

Нi, я продовжував курити не через слабку волю або негативне мислення. Позбавитись цiеi звички заважала плутанина, перманентна шизофренiя, яка невiдступно переслiдуе курцiв доти, поки вони не кинуть курити. З одного боку, iм ненависно бути курцями, а з iншого – без цигарки вони не в змозi радiти життю i справлятись з його випробуваннями.

Такi самi стосунки, створенi на любовi i ненавистi, пов’язують людей iз зайвою вагою i iжею. Я кинув курити не тому, що мислив позитивно, а тому, що покiнчив iз плутаниною в головi. Я зрозумiв, чому курiння стало для мене витонченим шахрайством i чому вiдчуття, що воно допомагае менi насолоджуватись життям i справлятись зi стресами, виявилось всього лише iлюзiею. Як тiльки до мене прийшло це розумiння, туман розсiявся, а разом iз ним щезла й шизофренiя, i мое бажання курити. Не знадобились нi сила волi, нi позитивне мислення:

ЦЕ БУЛО ПРОСТО!

Дуже важко переконати людину, яка за допомогою сили волi коли-небудь намагалася сидiти на дiетi або кинути курити, що для досягнення результату наявнiсть сили волi не обов’язкова. Можна бути вольовою людиною або не бути нею. У будь-якому разi абсолютно необхiдно зрозумiти: ЛЕГКИЙ СПОСІБ не вимагае володiння силою волi. Простiше пояснити це на прикладi.

Припустимо, ви потрапили в табiр для вiйськовополонених. При черговому оглядi лiкар докоряе вас: «Тут сиро, ви ризикуете отримати пневмонiю. До того ж у вас очевидне виснаження. А ви подумали про те, скiльки занепокоення це завдае близьким? Вони бояться, щоб би ви не звели себе зi свiту. Подумайте гарненько: чи не розумно буде повернутися додому?» Ми визнали б, що лiкар з нас знущаеться.

Але саме так i виглядае лiкар, що читае курцевi нотацii про шкоду курiння, а тому, хто постiйно переiдае, – про шкоду зайвоi ваги. Вiйськовополоненому, курцевi й тому, хто переiдае, i без лiкаря вiдомi всi побiчнi ефекти того стану, в якому вони опинилися. А оскiльки дискомфорт переживае не хто-небудь, а саме цi люди, логiчно було б передбачити, що про цей дискомфорт iм вiдомо бiльше, нiж стороннiй людинi, що розпатякуе про нього.

Зрозумiло, що сила волi, дисциплiна i цiлеспрямованiсть здатнi допомогти полоненим утекти з табору, курцям – успiшно кинути курити, а людям, схильним до переiдання, – навчитись стежити за своею вагою. Поза сумнiвом, тисячам людей це вже вдалося. Знiмаю перед ними капелюха: вони заслуговують на вiтання i похвалу. Але мова зараз пiде не про них, а про тих полонених, яким так i не вдалося втекти, незважаючи на всю силу волi. Такому вiйськовополоненому потрiбнi не нотацii, а ключ вiд тюремноi камери. У такому самому становищi знаходяться тi, хто палить i страждае вiд зайвоi ваги. Власнику зайвих кiлограмiв менше за все потрiбна прочитана поблажливим тоном лекцiя про те, що неправильне харчування веде до втрати вiдчуття власноi гiдностi, задишки, млявостi, диспепсii, запорiв, проносiв, розладiв травлення, печii, виразок шлунку, синдрому роздратованого кишечника, високого кров’яного тиску, пiдвищеного вмiсту холестерину, хвороб серця, артерiй, вен, шлунка, кишечника, нирок, печiнки та iнших внутрiшнiх органiв, не кажучи вже про багато iнших проблем.

Курцям набагато потрiбнiше, щоб хто-небудь дав iм ключ i полегшив втечу з нiкотинового полону. Цей ключ я для них i пропоную. Саме тому моя методика настiльки й ефективна. Завдяки iй будь-який курець може переконатися, що позбавитись згубноi звички палити дуже просто, звiдси i назва – ЛЕГКИЙ СПОСІБ.

А людям iз зайвою вагою необхiдно повiрити, що стежити за своею вагою – це теж просто. Тепер у мене i для них е ключ, який так i називаеться: ЛЕГКИЙ СПОСІБ СКИНУТИ ВАГУ!

Можна заперечити, що некоректно порiвнювати курцiв i власникiв зайвоi ваги з вiйськовополоненими, адже останнi потрапили в полон силою iм непiдвладною, у той час як курцiв i тих, хто переiдае, нiхто не змушував набувати цих шкiдливих звичок. У iх змозi було виправити становище, а якщо вони не зумiли, то виннi самi.

Проте в цiлому порiвняння вiрне. Прихильники читання нотацiй поблажливим тоном переконанi в нашiй дуростi. Ми теж вважаемо себе безглуздими, оскiльки не гiрше за них знаемо, що самi створили собi цю проблему. Проте зовсiм безглуздий лише той, хто курить або страждае вiд зайвоi ваги, прекрасно розумiючи, що псуе собi життя i не намагаеться хоч що-небудь змiнити. А той, хто робить спроби, – зовсiм не безглуздий. Можливо, ви належите якраз до таких людей. Ви вважаете себе слабовiльним? Але яка рiзниця, що в даному випадку ви й ув’язнений, i тюремник? Єдина причина, через яку ви зазнали невдачi й не вибрались iз в’язницi, куди заточили себе самi, – ви просто не знаете, як iз неi втекти.

Будь ви дурнем, ви не читали б зараз цю книгу. Ви читаете ii тому, що вiдчайдушно прагнете здiйснити втечу з тюрми. Якщо говорити зовсiм вiдверто, то в’язниця, в якiй тужать курцi й власники зайвоi ваги, – не iх рук справа. Як я поясню далi, цю темницю звело промивання мiзкiв, народжене захiдним суспiльством. ЛЕГКИЙ СПОСІБ СКИНУТИ ВАГУ вкаже вам дорогу до волi. І як тiльки у вас з’явиться ключ вiд замка,

ВАМ НЕ ДОВЕДЕТЬСЯ ПРОЯВЛЯТИ СИЛУ ВОЛІ.

Чи ставив я перед собою задачу винайти ЛЕГКИЙ СПОСІБ СКИНУТИ ВАГУ? Нi! І так само не прагнув розробити легкий спосiб кинути курити. Навпаки, я дiзнався про те, як можна позбавитись нiкотиновоi залежностi, коли вже змирився з тим фактом, що нiколи ii не позбавлюся. Визнаю, як i в багатьох iнших великих вiдкриттях, головну роль тут зiграло везiння, а не моi таланти i здiбностi. Тому я розсудив, що якби до проблеми зайвоi ваги iснувало настiльки ж легке рiшення, хто-небудь давно винайшов би його. Свiй успiх я сприйняв як виграш у лотереi. Якщо виграв одного дня – тобi неймовiрно пощастило, але чекати другого виграшу – дурiсть!

Отже, як я знайшов спосiб стежити за вагою? Багато в чому завдяки природному розвитку тих iдей, якi привели до вирiшення проблеми курiння. Бiльшу частину життя я приймав на вiру банальнi твердження про курiння, сприймаючи iх як аксiому, – наприклад, що курцi курять тому, що iм так захотiлося, що iм подобаеться смак тютюну, що курiння – всього лише звичка. Не треба бути Шерлоком Холмсом, щоб розкрити всю абсурднiсть цих тверджень. Досить всього лише невеликого самоаналiзу. Позбавившись вiри в нiбито достовiрнi факти i набувши звички ставити пiд питання все, я виявив, що сумнiваюсь в усьому, що пов’язане з курiнням, звичками харчування i тому подiбним.

Нас пiддали промиванню мiзкiв – i суспiльство в цiлому, й лiкарi, й iншi люди вiд медицини, у тому числi й дiетологи. Вони змусили нас повiрити в явно абсурднi мiфи, що стосуються звичок харчування i в бiльшостi випадкiв дiаметрально протилежнi до реальних фактiв.

Доктор Брей, автор передмови до цiеi книги, спочатку здивувався, дiзнавшись, що у мене немае медичноi пiдготовки. І не лише вiн. А я незабаром зрозумiв, що ця вiдсутнiсть пiзнань у медицинi не лише стала для мене величезним плюсом в роботi з курцями, а й дала менi такi самi переваги в пошуку вирiшення проблеми зайвоi ваги. Лiкар робить акцент на фiзичнiй шкодi, що завдае курiння й неправильне харчування, але курцi i власники зайвоi ваги курять i переiдають зовсiм не тому, що цi заняття здатнi згубити iх. Так само вiйськовополонений не сидить у таборi спецiально для того, щоб псувати власне здоров’я. Єдине ефективне рiшення – усунути причини, що примушують нас курити або переiдати. У цьому i полягае мiй метод.

Вiдсутнiсть медичноi освiти дае менi ще одну явну перевагу. Менi нi до чого дивитися на вас спогорда, не потрiбно користуватися лiкарською термiнологiею або заплутувати вас науковими знаннями. Я такий само, як ви. Я був у вашому становищi, мучився тими ж сумнiвами, дратувався так само, як i ви. Вiд вас не буде потрiбно нi сили волi, нi позитивного мислення. Але рiшення настiльки просте й очевидне, що ви, подiбно до мене, здивуетесь, не розумiючи, як вас могли обдурювати стiльки рокiв.

Три факти допомогли менi усвiдомити, що проблему пiдтримки ваги можна вирiшити так само легко i просто, як проблему курiння, – треба тiльки зрозумiти, в чому ii суть.

Перше, що менi необхiдно було зробити, – це розвiяти вiру в те, що единий виняток у моiй методицi – це контроль ваги. З чого я узяв, що при зниженнi ваги вона не працюе? Найголовнiше правило боротьби з курiнням полягае в тому, що повнiстю кинути курити легко, а ось для зменшення або суворо дозованого вживання нiкотину потрiбна неймовiрна сила волi й самодисциплiна. Якщо ж застосувати цей принцип до харчування, дуже скоро ви вирiшите не лише проблему зайвоi ваги, а й усi своi труднощi разом.

Що ж допомогло менi перебороти цей психологiчний бар’ер i добратися до iстини? А що взагалi створило бар’ер? Нiкотиновий i звичайний голод викликае одне й те саме неприемне, пекуче вiдчуття порожнечi. Курцi i iдцi переживають однакове задоволення, втамувавши свiй голод.

Проте схожiсть мiж курiнням i харчуванням – лише видимiсть. Насправдi вони мають абсолютно протилежну природу. З курiнням нерозривно пов’язано жадання отрути, яка кiнець кiнцем уб’е вас, якщо ви не переможете ii, а з харчуванням – жадання iжi, необхiдноi для пiдтримки життедiяльностi. Процес поглинання iжi не тiльки приносить справжне задоволення, а й утамовуе голод, тодi як утамування жаги нiкотину е вдиханням огидного диму, проникненням його в легенi, причому кожна цигарка не утамовуе цю спрагу, а посилюе ii. Проблема бачилася перш за все в тому, що повнiстю вiдмовитися вiд iжi неможливо. Недивно, що я вважав свiй метод непридатним для двох зовнi схожих, але насправдi абсолютно рiзних видiв учинкiв.

Такою була моя головна помилка: я порiвнював харчування з курiнням. Але харчування – це не проблема, а чудове, дуже приемне проведення часу, доступне нам упродовж усього життя. Якщо менi i слiд було з чим-небудь порiвняти курiння, то лише з таким самим шкiдливим, деструктивним способом убити час, як

ПЕРЕЇДАННЯ!

Я нiколи не розглядав процеси харчування i переiдання як не пов’язанi мiж собою реалii. Для мене переiдання було просто екстраполяцiею харчування – ймовiрно, тому, що я дуже любив поiсти. Як це не парадоксально, курцi переконанi, що корiнь iхнiх проблем – любов до процесу курiння. Але насправдi вони помиляються. iм лише здаеться, що iм подобаеться курити, – тому що, стикаючись iз забороною на курiння, вони вiдчувають себе нещасними й обдiленими. Так i люди, схильнi до переiдання, переконанi: iх бiда в тому, що вони дуже люблять поiсти. Але навiть якщо вiдчуваеш себе нещасним i обдiленим через те, що тобi не дозволяють iсти, це ще не означае, що переiдати тобi подобаеться.

Люди люблять iсти, але не переiдати. Вiд переiдання виникають спочатку нетравлення шлунка i печiя, вiдчуття роздутостi, млявiсть i апатiя, а зрештою – зайвий жир, психологiчний i фiзичний дискомфорт.

У переiданнi е ще один величезний недолiк. Розкаяння й iншi емоцiйнi страждання зводять нанiвець усю насолоду, яку дае iжа.

Із самого початку важливо чiтко вiдрiзняти нормальне харчування вiд переiдання. Нормальне харчування – величезне задоволення. Переiдання ж створюе незручностi i пiд час поглинання iжi, i пiсля нього, а регулярне переiдання – пряма дорога до хвороб i передчасноi смертi. Люди, схильнi до переiдання, прекрасно знають про цi сумнi факти, але, подiбно до курцiв, упевнених, що насправдi iм подобаеться курити, вони переконанi, що задоволення вiд переiдання компенсуе всi наслiдки. Далi я поясню, що це оманливе враження. Люди, що переiдають, нещаснi i в процесi переiдання, i пiсля нього. Тому ви й читаете мою книгу. Змирiться з цим непорушним фактом! Усе це наштовхуе на питання: «Що таке переiдання? Як дiзнатися, переiдаю я чи харчуюсь правильно?» Я боюсь, що вже пiсля першого вживання слова «переiдання» у вас складеться враження, що ваша проблема – велика кiлькiсть iжi, отже, потрiбно себе в нiй обмежувати. А якщо я спробую завiрити вас, що справа не в кiлькостi, а в якостi iжi, ви напевно дiйдете висновку, що вам будуть забороненi улюбленi продукти i страви. Додержуючись моiх простих рекомендацiй, ви зможете поглинати стiльки улюбленоi iжi, скiльки захочете, i не набирати зайву вагу. Проте рекомендацii будуть пiзнiше. І мiй метод позбавлення нiкотиновоi залежностi, i ЛЕГКИЙ СПОСІБ СКИНУТИ ВАГУ подiбнi до порад про те, як вибратись iз лабiринту.

Дуже важливо давати iх у певному порядку.

Вище я вже вiдзначав, що до вiдкриття таемницi iдеальноi ваги мене пiдвели три факти. Першим i найважливiшим iз них я зобов’язаний

БІЛОЧЦІ.

Роздiл 2

Бiлочка

Менi важко пробачити нашiй кiшцi полювання на беззахисних пташок або гризунiв, хоча я розумiю, що нею керують iнстинкти. Прикро, навiть коли здобиччю стають горластi шпаки, а вже коли кiшцi попадаються вiльшанки або блакитнi синицi, це взагалi нестерпно.

Того дня кiшка загнала в куток бiля стiни сусiдського будинку сiру бiлку. Знаючи, якi моторнi i спритнi цi звiрi, за долю бiлки я не дуже хвилювався. Сутичка здавалась неминучою, i я з цiкавiстю чекав моменту, коли кiшка нарештi отримае по заслугах. Подальше мене здивувало. Бiлка вiдхилилась вiд бою, видершись по вертикальнiй стiнi.

Я знаю, що на деревах бiлки демонструють чудеса акробатики, але дiють закони земного тяжiння, i бiлки утримуються явно лише тому, що впиваються кiгтиками в кору. Стiна була покрита галечником, i, мабуть, виступiв i западин на нiй вистачило бiлцi, щоб не звалитися.

Про цей випадок я зовсiм забув, поки одного дня не побачив, як бiлка ласуе арахiсом, який моя дружина Джойс регулярно розсипала в нашому внутрiшньому дворику. Пам’ятаю, я ще подумав:

«Головне, не об’iжся, а то наступного разу не вдерешся на стiну!» Та ледве у мене промайнула ця думка, як бiлка перестала гризти горiхи i весь залишок ранку займалась тим, що закопувала iх про запас. Я задумався, чому бiлка раптово припинила iсти арахiс. Навряд чи iй вистачило розумових здiбностей, щоб обчислити: забагато горiхiв призведе до зайвоi ваги, а зайва вага – до ризику бути спiйманою хижаками.

У той же час менi подумалося, що якби передi мною поставили вазу з горiхами або чiпсами, я б не стримався i з’iв би iх усi до останнього. І я, представник найрозумнiшого виду iстот на цiй планетi, гадаю, як бiлцi вистачило розуму не з’iсти геть усi горiхи!

Ще декiлька днiв я думав про те, що спонукало бiлку вiдмовитись вiд iжi i почати заховувати горiхи про запас. Нам з вами зрозумiлий сенс цих дiй, а звiдки про нього вiдомо бiлцi? Чому у бiлок не виникае проблем iз зайвою вагою? Чому у диких тварин не бувае ожирiння? Можливо, ви заперечите, що тюленi й гiпопотами стрункiстю не вiдрiзняються, у порiвняннi з хортом – так, можливо. Але iх розмiри такi, яких потребуе iх спосiб життя, клiмат та iншi умови проживання. Пригадайте, як виглядають косяк риби, стадо антилоп або будь-яка iнша група диких тварин. Розмiри в них рiзнi, але чому форма завжди однакова? Чому проблеми з вагою на нашiй планетi виникають лише у найрозумнiших iстот та у домашнiх тварин, харчування яких контролюемо знову-таки ми?

Таким i був перший важливий факт: усвiдомлення, що 99,99 вiдсоткiв мешканцiв нашоi планети поглинають скiльки завгодно улюбленоi iжi, роблять це так часто, як захочуть, i при цьому не товстiшають. Ясно, iм вiдомий деякий секрет, якого ми не знаемо. Вас не дивуе те, що iнтелект не вирiшуе, а створюе нам проблеми, – адже ми напевно знали цей секрет, перш нiж знайшли вищi знання? Цьому можна знайти лише одне пояснення: швидше за все, люди, обiгнавши в розвитку iнтелекту всiх iнших мешканцiв планети, стали дуже самовдоволеними i пихатими. Настiльки, що визнали себе вище за ту силу, яка нас створила. А тим часом ми можемо багато чого навчитися у диких тварин.

Своiми спостереженнями я якось подiлився з близьким другом Кеном Пiмблеттом. Вiн заявив: «Це ти начитався про натуральну гiгiену». Я визнав, що цей вираз чую вперше, i запитав, яке вiдношення до нашоi розмови мають регулярнi купання, чищення зубiв i змiна бiлизни. Кен пояснив: iснуе давня теорiя, що не мае нiчого спiльного з водними процедурами, але стосуеться вiдмови захiдного суспiльства вiд природних звичок харчування. Потiм вiн перейшов до детального опису механiзму наших травно? i вивiдноi систем. Я слухав i намагався здогадатися, до чого вiн хилить. Мене терзало передчуття, що Кен намагаеться завербувати мене у вегетарiанцi. І в той же час я не переставав дивуватися тому, що людина десятьма роками старша за мене виглядае на десять рокiв молодше, стрункою i пiдтягнутою i зовсiм не мае зайвоi ваги.

Одна з головних переваг ЛЕГКОГО СПОСОБУ СКИНУТИ ВАГУ полягае в тому, що для нього не потрiбнi технiчнi або спецiальнi пiзнання. В основi методу лежить простий здоровий глузд. Без сумнiву, лiкарi й дiетологи наполягли б на викладеннi технiчних деталей. Але мене, як дилетанта, такi деталi збивають з пантелику: я замислююсь про те, переконливi аргументи чи нi, а оскiльки спецiальних знань не маю, то не можу судити про них. Іншими словами, це все одно, що слухати рекламу новiтнього «чудодiйного» засобу для схуднення, в якiй детально розписано, як i чому вiн допоможе вам скинути десяток кiлограмiв за тиждень i при цьому не завдати шкоди здоров’ю.

Я виявив, що не бачу за деревами лiсу. Технiчнi подробицi лише вiдволiкають мене вiд дiйсно ефективних, дiевих аргументiв – АРГУМЕНТІВ ЗДОРОВОГО ГЛУЗДУ! У мене немае анi найменшого бажання вдаватися в деталi, я покладаюсь виключно на здоровий глузд.

У чому полягало справжне значення випадку з бiлкою? Замислiться: як приемно було б ласувати улюбленою iжею коли завгодно i в будь-якiй кiлькостi i при цьому зберiгати бажану вагу без болiсних дiет, без вправ, не вдаючись до вольових зусиль i самодисциплiни.

Саме для цього i створений ЛЕГКИЙ СПОСІБ СКИНУТИ ВАГУ. Такoю е

МОЯ ФОРМУЛА!

Роздiл 3

Моя формула

Основна умова – наявнiсть вашоi улюбленоi iжi i можливостi купувати ii. Якщо виконувати цю умову, то можна поглинати улюблену iжу в будь-якiй кiлькостi, як завгодно часто, при цьому зберiгати бажану вагу без дiет, спецiальних вправ, сили волi, будь-яких хитрощiв i не вiдчувати себе нещасним i обдiленим.

Ось що дозволить вам робити ЛЕГКИЙ СПОСІБ СКИНУТИ ВАГУ.

Проте чи не дуже це привабливо, щоб бути правдою? Адже в життi не все так просто! Але перш нiж ви вiдмахнетесь вiд моеi пропозицii як дуже вже принадливоi, щоб розглядати ?? серйозно, звернiмося до фактiв: 99,99 вiдсоткiв живих iстот доводять, що таке можливо. Давайте з’ясуемо, як iм це вдаеться. Можна пояснити це явище природним обмежувачем – нестачею запасiв iжi у диких тварин. Таке часто трапляеться, багато хто з них голодуе i вмирае вiд виснаження. Проте навiть в умовах достатку iжi тварини не товстiшають. Приклад тому – моя бiлка. Ще один приклад – термiти. Не думаю, що вони вiдчувають брак гнилого дерева. Ви можете заперечити, що i ми не потовщали б, якби нам доводилось iсти гниле дерево. Вiрно, але, як я поясню далi, термiти гризуть дерево не для того, щоб скинути вагу, – просто це iх улюблена iжа.

Отже, в чому полягае секрет диких тварин? Спочатку послухаемо про чудодiйну дiету Аллена Карра. Із самого початку поясню двi помилки. По-перше, нiяка вона не чудодiйна. Подiбно до програми позбавлення нiкотиновоi залежностi, вона лише здаеться дивом деяким людям. По-друге, ЛЕГКИЙ СПОСІБ СКИНУТИ ВАГУ – не дiета. На жаль, оскiльки я акцентував вашу увагу на рiзницi мiж нормальним харчуванням i переiданням, у вас, можливо, склалося враження, що ваша проблема в тому, що ви iсте забагато, отже, треба обмежувати себе в iжi, поглинати ii в меншiй кiлькостi, нiж вам хочеться. Обiцяю – це не потрiбно. Насправдi переiдання – це наслiдок неправильного харчування, про що ми з часом детально поговоримо.

Можливо, ви живете iлюзiею, що одного прекрасного дня хто-небудь винайде чарiвну дiету, яка вирiшить нашу проблему з вагою. Важливо вiд самого початку позбавитись цiеi iлюзii i зрозумiти,

ЧОМУ НЕ ДОПОМАГАЮТЬ ДІЄТИ.

Роздiл 4

Чому не допомагають дiети

Факти говорять самi за себе. Пригадайте лише, яка величезна кiлькiсть реклами обрушилася на нас за останнi роки, пропонуючи iстинно неймовiрну рiзноманiтнiсть усiляких дiет. Задумайтесь на секунду: якби хоч одна з них дiйсно спрацювала, ця проблема була б уже вирiшена. Я б не писав зараз цю книгу, а ви не читали б ii. Що нам необхiдно зрозумiти зараз – це чому дiети не завжди допомагають, щоб ви, перш нiж випробувати новiтнiй чудодiйний елiксир для схуднення, знали: це фальшивка.

Зауважу: у цiй главi я використовую слово «дiета» не як «певний набiр продуктiв, що вживае конкретна людина або група людей», а як «обмеження в iжi». Ось у цьому i полягае проблема всiх дiет. Вас обмежують! Вам бiльше не можна iсти нi ту кiлькiсть iжi, яку ви споживали ранiше, нi тi продукти, до яких ви звикли. Коли ви не дотримуетесь дiети, ви можете iсти все, що вам захочеться, при цьому не обмежуючи себе в кiлькостi. iжа не складае основну частину вашого життя, вона просто приносить вам велике задоволення. Ви приносите справжню жертву, коли говорите собi:

«Я повинен обмежити себе в кiлькостi iжi або не вживати деяких продуктiв». Ви вiдчуватимете себе обдiленим i нещасним. iжа стане також важливiшою для вас. Бiльше того, тепер вона буде важлива для вас вдесятеро бiльше. І що важливiшою ставатиме вона для вас, тим бiльш пригнiченим i обдiленим ви себе вiдчуватимете. Ви створюете цепну причинно-наслiдкову реакцiю, що постiйно наростае i дуже схожа на вiдчуття пригнiченостi, яке вiдчувають курцi, намагаючись кинути курити за допомогою сили волi. Рано чи пiзно ви зiрветесь i знову станете наiдатися досхочу.

Коли сидиш на дiетi, переживаеш постiйне вiдчуття голоду. Щодня вас цiлком поглинае думка про наступну трапезу. Ви нещаснi, оскiльки вам не можна iсти, i, коли нарештi настае час довгожданоi трапези, ви не стаете вiд цього хоч трохи щасливiшим – або тому, що не можете з’iсти стiльки, скiльки потрiбно, щоб утамувати ваш голод, або тому, що вам не подобаеться та iжа, яку вам доводиться iсти. Крiм того, майже завжди ви починаете вiдчувати себе ще й винуватим за те, що з’iли бiльше, нiж дозволяе ваша дiета.

Коли не дотримуетесь дiети, ви можете запiзнитись на обiд або зовсiм пропустити його без особливого вiдчуття жалю. Але якщо ви пропустите обiд, сидячи на дiетi, ви виставите собi нагадування, щоб наступного разу вже точно не пропустити чергову трапезу. На дiетi ви нiколи не з’iсте менше дозволеноi кiлькостi калорiй, а, найiмовiрнiше, з’iсте бiльше. Загальновiдомо, що в переважнiй бiльшостi випадкiв дiети справляють на людей довготривалий вплив, причому вага не знижуеться, а зростае. Якщо проаналiзувати психологiю людини, що дотримуеться дiети, це не здаеться дивним.

Проте навiть якщо ви володiете грандiозною силою волi i дисциплiною, необхiдними для того, щоб суворо дотримуватись дiети, i вже досягли тiеi ваги, яку ви для себе намiтили, що робити далi? Ваша дiета закiнчена. Нарештi ви можете iсти все, що хочете i коли хочете, i – о несподiванка! – ви знову повернулися до своеi колишньоi ваги ще до того, як встигли це усвiдомити. Усi тi тижнi дисциплiни, страждань i позбавлень, що здавались вам роками, зведенi нанiвець за лiченi днi.

Давайте визнаемо: дотримання будь-якоi дiети приводить до того, що iжа для нас стае ще важливiшою, перетворюючись навiть на кошмар. Саме укорiнена практика дiет i вiдчуття обдiленостi викликае у нас такий жах.

Визнайте як данiсть: ДІЄТИ НЕ ДОПОМАГАЮТь. Наша халепа – звички, пов’язанi з iжею. Якщо щось i треба змiнити, так це

НАШІ ЗВИЧКИ ХАРЧУВАННЯ.

Роздiл 5

Нашi звички харчування

Подобаеться нам це чи нi, але дiети марнi. На жаль, безглуздi звички харчування нав’язанi нам методом промивання мiзкiв. Доведеться змiнити iх – не на день або тиждень, а на все життя, що залишилося. Вам здаеться, що це всього лише iнший спосiб заявити: «Тепер менi до останнiх днiв доведеться сидiти на дiетi»? Але ж нi! Ви просто змiните ситуацiю, яка вас не влаштовуе, i зробите це з чистого егоiзму, щоб i надалi радiти життю. Вам навiть не доведеться чекати, коли вага прийде в норму. Насолоджуватись процесом можна вже зараз.

Коли люди намагаються вирiшити своi проблеми з вагою, вiдчуття похмуроi приреченостi вони переживають лише в тому випадку, якщо вважають дiети единим виходом, або ж приступають до виконання обширноi програми вправ, або поеднують фiзичне навантаження з дiетами. Програма «Спостерiгачi за вагою» – аналог вольового методу позбавлення наркотичноi залежностi, пошук чудодiйного способу. І вiн нарештi з’явився, цей спосiб, який усуне всi проблеми, -

ЛЕГКИЙ СПОСІБ СКИНУТИ ВАГУ!

По сутi, нiчого дивного в нiм немае. Але якщо ретельно дотримуватись усiх рекомендацiй, вам здасться, що це чаклунство. ЛЕГКИЙ СПОСІБ СКИНУТИ ВАГУ мае пряме вiдношення до змiни звичок харчування. Напевно ви вже думаете: «Хвилиночку! Адже ви вже пообiцяли, що я зможу iсти улюбленi страви скiльки i коли захочу i важити рiвно стiльки, скiльки побажаю.

Я вже з’iдаю стiльки своеi улюбленоi iжi, скiльки хочу, i тому страждаю на зайву вагу. Якщо менi доведеться мiняти своi звички в харчуваннi, я бiльше не зможу iсти стiльки своеi улюбленоi iжi, скiльки менi захочеться!»

Багато курцiв щиро вiрять, що iм подобаеться смак цигарок. Насправдi це зовсiм не так. На щастя, багато з них можуть пригадати, що iх першi цигарки були неприемними на смак i багато зусиль iм коштувало позбавитись них. Вiд курцiв можна почути: «Менi подобаеться смак цигарки!» На що iм можна вiдповiсти: «То хiба ви iх iсте? Звiдки тодi з’являеться цей смак?» Вiн, очевидно, не з’являеться. Ось те, що я хочу сказати: якщо промивання мiзкiв змусило мiльйони курцiв повiрити, нiби iм приемний смак осоружних, огидних предметiв, якi вони, по сутi, i не iдять, значить, у комерцiйних iнтересах було простiше за просте переконати нас, що тi чи iншi продукти харчування мають чудовий смак, навiть якщо насправдi вони позбавленi смаку або мерзеннi!

Класичний приклад – устрицi, якi у всьому свiтi вважають дорогим делiкатесом. Ви коли-небудь iх куштували? Щоправда, «куштувати» устрицi нелегко – iх доводиться ковтати цiлком. Якщо вам це випадало, у вас напевно майнула думка про те, що тремтячим м’яким желе, посипаним сiллю, можна насолоджуватись анiтрохи не менше, зате обiйдеться воно набагато дешевше. Переважна бiльшiсть смiливцiв, що ризикнули проковтнути першу експериментальну устрицю, на другу вже не наважуються.

Я вибрав очевидний приклад, який здатнi оцiнити майже всi. Ми знаемо, чим насправдi е устрицi або iкра, але це не заважае iм залишатися в наших очах символами розкошi, дорогими делiкатесами. Промивання мiзкiв дiе безвiдмовно, завдяки йому деякi продукти ми вважаемо обов’язковими складовими рацiону.

Не позбавляйте себе шансiв на майбутне, стверджуючи, що ваш улюблений смак – смак тих продуктiв, якi ви споживаете зараз. Прекрасна iстина полягае в тому, що особливо приемнi нашому смаку найкориснiшi продукти, саме вони допоможуть пiдтримувати бажану вагу.

Я зовсiм не вимагаю вiрити менi на слово. І все ж таки сподiваюсь, що ви прислухаетесь до моiх слiв. Немае приводу ставити смак понад усе. Смак створений для нашого задоволення, а не погибелi. Цим слiд скористатися. Треба детальнiше дiзнатись про рiзнi продукти i смаки, з’ясувати, як реагуе на них ваша травна система, а вже потiм називати тi або iншi з них улюбленими.

Без сумнiву, ви вже знаете, скiльки хотiли б важити. Незабаром я поясню, чому мати тверде уявлення про свою iдеальну вагу абсолютно безглуздо. Це ще небезпечнiше, нiж мати в своему розпорядженнi список улюблених продуктiв. Звичайно, з мого боку було б самовпевненiстю стверджувати, що про вашi улюбленi продукти менi вiдомо краще, нiж вам, але я попрошу вас набратись терпiння i бути поблажливими. На все свiй час. Ми споживаемо найчастiше не тi продукти, якi вибираемо самi, а тi, до яких нас привчили з самого народження, – хiба не так? Чи ви самi вирiшували, що вам бiльше подобаеться: грудне молоко або штучне дитяче харчування? І вибирали, скiльки раз на день ласуватимете тим чи iншим? А коли вас вiднiмали вiд грудей, хто вирiшував, скiльки раз на день i що саме ви будете iсти, – ви чи ваша мама?

Хiба ви могли в шкiльнi роки харчуватися на свiй смак, iсти що захочеться i коли захочеться? Чи можна дозволити собi в iдальнi компанii, де ви працюете, замовити все, що вам забажаеться? А коли ви харчуетесь вдома, хто приймае рiшення, вибирае продукти i час трапези – ви чи той, хто займаеться приготуванням iжi? І навiть якщо ця незавидна роль вiдведена вам, у спробах укластися в бюджет i задовольнити потреби всiх домашнiх ви самi, ймовiрно, остаточно позбавляетесь вибору. Хочете заперечити: «Мiй чоловiк чудово готуе i творить дива навiть за обмежених фiнансових обставин». Це справедливо i щодо моеi дружини. Готовий посперечатись, що вашому чоловiковi вона не поступиться – проте у мене було майже 13 кг зайвоi ваги, поки я не вiдкрив ЛЕГКИЙ СПОСІБ. Джойс нi в чому не винна. Навпаки, вона готуе так смачно, що мене за вуха не вiдтягнеш.

На даному етапi роботи я прошу вас лише визнати, що бiльшiсть продуктiв ви споживаете не тому, що самi iх вибрали, а тому, що вас до них привчили. Навiть у ресторанi ваш вибiр обмежений меню. Можливо, в ресторанi ви, як i я, мучитесь не через те, що не можете вибрати одну з апетитних страв – ви просто намагаетесь знайти те едине, що припаде вам до смаку!

Якщо ми з вами хоч трохи схожi, значить, вам подобаеться повнiстю спустошувати тарiлки. Але чи часто ви самi вирiшуете, скiльки iжi повинно лежати на вашiй тарiлцi? У ресторанах це рiшення приймають iншi. Звичайно, якщо мова йде не про шведський стiл. До речi, я виявив, що шведський стiл лише посилюе цю проблему. Як правило, я навалював на свою тарiлку в три рази бiльше iжi, нiж мiй шлунок був здатний вмiстити, а потiм за звичкою намагався не залишити нi крихти.

А цi дивовижнi маленькi солодощi i закуски мiж прийомами iжi – хiба ми самi вирiшуемо, куштувати iх чи нi? Або ж пiдкоряемось впливу телереклами? Або iмо лише тому, що почули спокусливий запах, нас пригостили, нам стало нудно й тривожно, ми вирiшили, що настав час побалувати себе? Будь-яка з цих причин збiльшуе число з’iдених нами шоколадок та iншого. Так з’являеться звичка до регулярного переiдання або навiть манiакального харчування.

Я вважаю, що нашi звички, пов’язанi з харчуванням, не стiльки результат власного вибору, скiльки умовний рефлекс, створений батьками i суспiльством. А рефлекси суспiльства, своею чергою, обумовленi наполегливою комерцiйною рекламою i корисливими мотивами.

Окрiм того, я дотримуюсь думки, що кожен iз нас повинен сам вибирати, яку iжу iсти i коли саме, як часто i в якiй кiлькостi. З цiеi митi почесне право приймати цi вiдповiдальнi рiшення довiрено вам. Якщо цi перспективи вас лякають, спiвчуваю. Але не хвилюйтеся, насправдi робити вибiр легко i приемно, для цього й iснуе ЛЕГКИЙ СПОСІБ СКИНУТИ ВАГУ!

Можливо, ви вже визнали мiй аргумент непереконливим i ледве побороли спокусу викинути цю книгу у вiдро для смiття. Це завжди можна зробити, а поки що вдумайтесь у мою формулу, адже вона не така проста:

можна поглинати улюблену iжу в будь-якiй кiлькостi, як завгодно часто i при цьому зберiгати бажану вагу без дiет, спецiальних вправ, сили волi або дисциплiни.

Замислiться на хвилинку: чи не спробувати – заради таких результатiв? Так, видаеться непереконливим, але якщо 99,99 вiдсоткiв живих iстот така розкiш доступна, чим ми гiршi?

По сутi, переваги угоди, яку я пропоную, можна перераховувати досить довго. Скажiть чесно: вам дiйсно подобаються всi продукти i страви, якими ви зараз харчуетесь? Повiрте, iжа сподобаеться вам, якщо ви скористаетесь моiми простими рекомендацiями, i це окрiм таких безперечних переваг, як вiдчуття легкостi, здоров’я, бадьоростi й упевненостi в собi. Бiльш того, iжа перестане викликати у вас муки сумлiння.

У ЛЕГКОГО СПОСОБУ СКИНУТИ ВАГУ е ще один великий плюс: вам не доведеться не лише сидiти на дiетах, але й вести скрупульозний i дратiвливий пiдрахунок калорiй.

Якщо пригадати, як ретельно я зважував i вiдмiрював денну норму вершкового масла i цукру, а потiм з досадою дивився на абсурдно мiзернi порцii, то не дивно, що витiвка з дiетами провалилася.

Ви, напевно, вже намагаетесь здогадатись, у чому ж тут каверза. І я не звинувачую вас за скепсис. Навпаки, не будь його, я визнав би вас наiвними. Присягаюсь вам, жодноi каверзи не буде. Я дорожу своею репутацiею. Менi немае чого ризикувати власною шиею, роблячи безглуздi заяви, я не збираюся потрапляти в безглузде становище лише тому, що через мою брехню ви постраждали. Щоб успiшно використовувати ЛЕГКИЙ СПОСІБ СКИНУТИ ВАГУ, вам досить просто додержуватися рекомендацiй. І ось перша з них:

ДОТРИМУЙТЕСЬ УСІХ РЕКОМЕНДАЦІЙ.

Напевно, ви вже вирiшили, що програма дiй буде жорсткою i суворою. У жодному разi. Одна з цiнних позитивних якостей ЛЕГКОГО СПОСОБУ – його гнучкiсть.

Я не стану просити вас повiрити менi на слово, тому що ви повиннi не слiпо додержуватись порад, а зрозумiти, у чому iх сенс. У цьому випадку менше вiрогiднiсть, що ви пропустите моi рекомендацii мимо вух. Поступово я детально поясню смисл кожноi з них. Ось вам друга рекомендацiя:

НЕ БУДЬТЕ ЗАШОРЕНИМИ.

Мабуть, виконати це мое прохання буде важче, нiж усi iншi. Якщо ви вважаете, що зашоренiсть вам чужа, й упевненi, що дослухаетесь до цiеi рекомендацii без вагань, – будьте обережнi: великою е вiрогiднiсть, що ви вже у тенетах упереджень. Наприклад, я говорив, що важливо розумiти значення кожноi рекомендацii. І при цьому значення першоi з них не пояснив. Це можна пояснити, якщо ви вирiшили, що ?? сенс дуже очевидний, тому я й не став принижувати вас тлумаченнями. Але це не так. Дехто вважае, що мiй метод е списком корисних порад, якi можна або брати до уваги, або вибiрково вiдкидати. Це помилкова думка. ЛЕГКИЙ СПОСІБ СКИНУТИ ВАГУ – цiлiсна програма, яка допоможе вам досягти мети лише за умов виконання ВСІХ рекомендацiй. ЛЕГКИЙ СПОСІБ я порiвнюю з виходом iз лабiринту. Уявiть собi: усе життя ви блукали в лабiринтi i намагалися знайти вихiд iз нього. Я можу дати вам чiткi iнструкцii, направити до виходу, i якщо ви точно iх виконаете, втеча буде легкою i гарантованою. Та варто вам пропустити або невiрно витлумачити хоча б одну пораду, i ви залишитесь у лабiринтi, навiть якщо старанно виконали всi iншi рекомендацii. Таким е принцип застосування ЛЕГКОГО СПОСОБУ СКИНУТИ ВАГУ.

Дивно, наскiльки зашореними здаються нам дуже багато людей. У наших очах вони одностороннi, упередженi i навiть фанатичнi. Але ми, звичайно ж, не такi. Тiльки не треба обдурювати себе. Я завжди вважав себе розумною людиною з широкими поглядами на життя. Яким величезним полегшенням було для мене вирватися з нiкотинового полону. Але для мого Я це було й величезним шоком. Як я весь цей час своiм власним розумом не мiг збагнути такi очевиднi речi? Шок був трохи меншим вiд усвiдомлення, що власним розумом я не мiг об’ективно оцiнити своi звички у харчуваннi.

Щоб вiдкрити свою свiдомiсть, потрiбно в першу чергу зрозумiти, що весь цей час вона була закрита. Одне з найбiльших досягнень людства – наша можливiсть майже миттево поширювати знання по всьому свiту. Але, як сказав Джон Уейн (John Wayne), «рушниця – всього лише зброя, вона не краща i не гiрша за людину, яка ii носить!» Так само i нашi високотехнологiчнi засоби зв’язку: подiбно до бiльшостi iнших свiтових досягнень, вони не кращi i не гiршi за ту iнформацiю, яку передають. Тi, хто знайомий iз моею методикою боротьби з курiнням, вже знають, який потужний вплив чинять сучаснi засоби комунiкацii на курцiв iз промитими мiзками.

Те саме вiдбуваеться майже у всiх сферах нашого життя. Давайте розглянемо деякi наочнi приклади промивання мiзкiв. Прийнято вважати, що хом’як – це симпатична, пухнаста, маленька iстота розмiром зi щура. Так, едина явно помiтна вiдмiннiсть хом’яка вiд щура – це довжина хвоста. Бiльшiсть iз нас з великим задоволенням пограються з хом’яком, але лише при одному поглядi на мишу в багатолюдному примiщеннi або, ще гiрше, на щура ми з великою вiрогiднiстю влаштували б панiку. Завдяки голлiвудським фiльмам нам вiдразу спадае на думку образ дiвчат, що вдираються на найближчий стiлець i кричать вiд страху, тодi як iх кавалери незворушно i розчулено спостерiгають за iхнiми проявами дитячостi. Насправдi ж, якби чоловiки дослухалися до свого iнстинкту, вони реагували б так само, як i жiнки. Але проблема в тому, що нам весь час промивали мiзки, що справжнiй чоловiк не повинен боятися нi драконiв, нi, тим бiльше, щурiв. Тому ми прикидаемося, що щури нас анiскiлечки не лякають. Лише Великий Брат знае правду.

Але чому тодi й у чоловiкiв, i у жiнок складаеться таке рiзне уявлення про двох дуже схожих iстот? Чи обгрунтовано воно? Чи знаете ви хоча б декiлька людей, на яких накинувся або яких укусив щур? Нi. Усе це тому, що нам iз дитинства промивали мiзки, вселяючи: щур – це зло i хвороби (бубонна чума, Щуролов iз Гамельна, роман Джорджа Оруелла «1984»). Дiйсно, рознощиком бубонноi чуми був чорний щур, який майже повнiстю зник iз появою коричневого щура. Ще один факт: люди, що тримають щурiв як домашнiх улюбленцiв або використовують iх для наукових дослiджень, доходять висновку, що щури – охайнi, милi й високоiнтелектуальнi тварини.

А може, подiбним промиванням мiзкiв сформоване наше уявлення про бiльшiсть тварин на землi? Чому змii видаються нам такими ворожими й огидними iстотами? А чи бачили ви змiю в ii природному середовищi, чи торкалися неi? Чи кусала вас змiя хоча б раз?

Чому коали видаються нам такими добрими, симпатичними iстотами? Ви й справдi вiрите, що iх не обсiдають мухи або що вони не здатнi вiдкусити ваш палець, як i будь-яка iнша дика тварина?

Тепер давайте поглянемо на промивання мiзкiв вiдносно iжi. Прийнято вважати, що креветки й лангусти – це дорогi делiкатеси, у всякому разi, для мене. Проте зовнi вони мало чим вiдрiзняються вiд скорпiонiв. Але я нiколи не хотiв спробувати скорпiона – хоча, чесно кажучи, i можливостi такоi не було. Проте якби це видалося можливим, не думаю, що, спробувавши одного, я б не зблював. Це тому, що вони отруйнi, скажете ви. Але отруйнi частини е майже в усiх тварин, яких ми iмо, – ми просто не iмо цi частини. Можливо, скорпiон огидний на смак? Можливо. А може, вiн дуже смачний. Не думаю, що смак мав би значення, я все одно його виплюнув би!

Як ви гадаете, могли б ви з’iсти жирного, соковитого живого черв’яка без вiдрази? Проте багато живих iстот, включаючи мiльйони людей, вважають живого черв’яка делiкатесом. Так чому ж черв’як у яблуцi жахае нас? Урештi-решт, у нас залишаеться 98 вiдсоткiв яблука! Думка про поiдання конини або собачатини деяких людей лякае, але наскiльки ви впевненi, що, якби вам закрили пов’язкою очi, ви змогли б вiдрiзнити яловичину пiд соусом каррi вiд конини або м’яса собаки пiд тим самим соусом? Коли б i змогли, захотiли б шукати мiж ними вiдмiнностi, якби не випробували на собi промивання мiзкiв? Я чудово пам’ятаю, як уперше спробував китайську кухню.

Я вважав себе по-справжньому неймовiрно вiдважною людиною. Такi назви, як суп iз плавникiв акули або суп iз пташиних гнiзд, навiть усвiдомити було важко, не кажучи вже про перетравлення. Я уявляв кожну деталь гнiзда дрозда, включаючи комах i послiд, кинутих у каструлю з водою i зварених за десять хвилин. Менi нiколи ранiше не спадало на думку, що китайцi створили цивiлiзацiю, яка у п’ять разiв старша за нашу, тож якби ця iжа була отруйною, вони не готували б ii.

Менi також не спало б на думку, що iжа, яку вживае бiльшiсть китайцiв, не мае нiчого спiльного з тим, що iм я, i що це е захiдна версiя китайськоi кухнi. Через декiлька рокiв щось схоже сталося у мене i з каррi.

До речi, чи вiдомо вам, що основний iнгредiент супу з пташиних гнiзд – слина ластiвок або стрижiв? Не знаю, як вас, а мене нудить, коли хто-небудь харкае на тротуар або футболiст пiд час матчу спльовуе на газон. І якби суп iз ластiвчиних гнiзд мав незрiвнянний смак, цi пташки давно виявилися б пiд загрозою знищення через скажений попит на iх слину – хiба не так? Якби менi, коли я був десятирiчним хлопчиком, повiдомили, що равликiв i жаб’ячi лапки можна iсти i не кривитися, а, навпаки, насолоджуватися цим, я б нiзащо не повiрив. Так, романтична прогулянка Сеною на рiчковому трамваi з пляшкою доброго вина у шлунку сприяла промиванню мiзкiв. Прогулянка припала менi до душi, це безперечно. Але чи сподобався менi смак французьких равликiв ескарго або жаб’ячих лапок? Дати чесну вiдповiдь я не зможу. І те, й iнше подали пiд часниковим соусом.

Ранiше я терпiти не мiг часник, а останнiм часом полюбив його. Але чому смак деяких продуктiв менi подобаеться, лише якщо вживати iх iз часником? Як безглуздо вiрити, що можна усвiдомити смак iжi, якщо в нiй присутнiй такий потужний iнгредiент, як часник! При цьому i ви самi, i всi, хто вас оточуе, вiдчувають, лише як пахне

ЧАСНИК!

Отже, нас можна переконати, що та або iнша страва мае приемний смак, – i навпаки. Повернемося до ластiвчиноi слини. Що сталося: китайцям промили мiзки, переконавши, що огидна iжа насправдi прекрасна, або менi промили мiзки, змусивши повiрити, що по-справжньому смачна iжа огидна? Щоб позбавитись наслiдкiв тривалого промивання мiзкiв, ви повиннi проявити смiливiсть, iнтелект i уяву. І це зовсiм не привiд вiдчувати себе нещасним. Ось третя рекомендацiя:

ПОЧНІТЬ ІЗ РАДІСНОГО ПЕРЕДЧУТТЯ.

Виконати цю пораду, можливо, видасться важко. Швидше за все, у вас уже змiшалися емоцii – вiд легкоi сторожкостi i похмуроi приреченостi до гостроi панiки i повного заперечення. Усi вони, без сумнiву, викликанi спогадами про складнощi пiд час попереднiх дiет, про кiнцеве фiаско, зниження самооцiнки i сумний висновок, що ви не створенi для успiху.

Закарбуйте собi на носi: колишнi невдачi викликанi зовсiм не вашими вадами. Наприклад, я попрошу вас встати i пiдняти над пiдлогою лiву ногу. Простiше за просте, будь-хто впораеться. А тепер пiднiмiть i праву ногу, не опускаючи лiву i повиснувши в повiтрi. Ви i намагатися не станете, заздалегiдь знаючи, що це неможливо. Пояснювати з точки зору фiзики, чому це неможливо, нi до чого: ви i так знаете, що нiчого не вийде. Але чи будете ви вiдчувати себе при цьому так, нiби зазнали фiаско? Зрозумiло, що нi.

Ви намагалися добитись неможливого – привести в норму свою вагу, сидячи на дiетi, а неможливо це з тiеi причини, яку я вже називав: дiети неефективнi! Ви зазнали поразки не через власнi вади, а тому, що прагнули досягнути нездiйсненного. Так, легко зрозумiти, чому не можна пiдвести над пiдлогою обидвi ноги одночасно. Але чому важко з’ясувати, що дiети даремнi? Цьому е декiлька причин.

По-перше, люди, що рекламують дiети, збивають нас iз пантелику, наводячи надзвичайно переконливi, науково пiдтвердженi i, проте, брехливi причини дii цих дiет. По-друге, ви, ймовiрно, добивались тимчасових успiхiв хоча б в одному випадку. Значить, ви на своему досвiдi переконались, що скинути вагу можна. Але у вас же не вийшло! Прогрес виявився короткочасним – це i е головний недолiк дiет. І, нарештi, найпереконливiша причина: навiть якщо ми упевненi, що нам дiети не пiд силу, серед наших знайомих немало людей, яким дiети допомогли.

Курцi вважають, що кинути курити iм заважае слабовiлля. Зазвичай я запитую iх: «А коли у вас серед ночi закiнчуються цигарки, яку вiдстань ви готовi пройти пiшки заради новоi пачки?» Як правило, курець заради цигарок готовий навiть перепливти Ла-Манш. Як не парадоксально, курити вони продовжують виключно за рахунок сили волi. Курець, який вiдмовляеться вiд звички вольовим рiшенням, робить це тому, що страх померти вiд раку легенiв переважуе iлюзорну потребу в цигарцi. Треба бути дуже сильною людиною, щоб змусити себе забути про шкоду здоров’ю, фiнансовi витрати, запах i суспiльний осуд i уперто продовжувати курити. Урештi-решт, курити нiкого з нас не примушують. Кинути курити заважае не вiдсутнiсть сили волi, а протиборство рiзних сил усерединi людини.

Так само з дiетами. Застосування дiет – одна з форм шизофренii. З одного боку, внутрiшнiй голос проказуе: «Я товстий, потворний i хворий», а з iншого – вiн же запевняе: «Менi дуже хочеться з’iсти оте тiстечко з кремом». Цей конфлiкт – боротьба зi змiнним успiхом.

Проаналiзуйте, якi саме люди досягли успiху за допомогою дiети або, точнiше, як вам здаеться, отримали вiд них результат. Чи не вiдносяться вони до професiй актора, жокея, балерини, боксера, атлета та iнших? Тобто до тих, кому контролювати вагу не лише бажано, а й абсолютно необхiдно. Чи не думаете ви, що, оскiльки ви не встоiте перед спокусою спробувати данську випiчку, а цi люди просто не мають права пiддатися ?й, для останнiх випiчка буде ще бажанiшою? Хiба ви не помiчали, як вони роздуваються подiбно до повiтряноi кулi, коли виходять на пенсiю або ще до того? Зрозумiйте одну рiч: залишаються стрункими тi, чие бажання бути такими переважуе спокусу добре поiсти. Але для цього iм необхiдна постiйна дисциплiна. Успiхом я це назвати не можу. Ймовiрно, вони зможуть тримати свою вагу пiд контролем, але разом iз цим постiйно вiдчуватимуть себе обдiленими.

Отже, давайте домовимось, що для нас дiети не е придатним способом схуднути i що вашi попереднi невдачi обумовленi не особистими недолiками, а вибором невiрноi методики. Я пояснював, чому ЛЕГКИЙ СПОСІБ СКИНУТИ ВАГУ не залежить вiд нашоi сили волi або вiд умiння позитивно мислити. Проте позитивно мислити, або, iншими словами, не мислити негативно, вам просто необхiдно.

Альпiнiсти, що зумiли пiдкорити Еверест, переживають прекрасне вiдчуття перемоги i душевного пiднесення. Вiдчуття захоплення i радостi вони пiзнають з того самого моменту, коли в iх головах думка про пiдкорення Евересту лише зародилася. У них залишаеться це вiдчуття захоплення i радостi не лише пiд час фiзичного й психiчного стресу пiд час сходження, а й пiд час iнтенсивноi пiдготовки i планування своеi подорожi. Це вiдчуття радостi i пiднесення може змiнити лише вiдчуття пригнiченостi в тому випадку, якщо страх перед невдачею пiднiмае свою огидну голову.

Порiвнюючи спробу контролювати свою вагу зi спробою пiдкорення Евересту, я, можливо, ще раз переконав вас, що ви поставили перед собою якщо i не неймовiрну, то дуже важку задачу. Це не так. Пiднятися на Еверест неймовiрно важко. З цим не посперечаешся. Навiть при ретельному плануваннi, пiдготовцi i правильному настроi такi обставини, як несприятлива погода, не пiдвладнi альпiнiстам, можуть заважати iхньому успiху. Але ще один факт: свою вагу контролювати до смiшного просто. Бiльше 99,99 вiдсоткiв iстот, що живуть на землi, упродовж усього життя роблять це, навiть про те не замислюючись. Тiльки якщо ви вiзьметесь за цю справу з побоюванням, не вiрячи в результат, ви знизите своi шанси на успiх iще до того, як почнете.

Закарбуйте собi на носi: нiчого поганого не станеться. Навпаки, ви позбавитесь темноi тiнi, що збiльшуеться, яка псувала ваше життя всi цi роки. Найгiрше, що з вами може статися, – це те, що ви можете потерпiти невдачу. У цьому випадку ви будете не в гiршому станi, нiж до початку. Зараз ви знаходитесь у прекраснiй ролi людини, якiй зовсiм нiчого втрачати. Але, з iншого боку, ви можете стiльки знайти!

Як менi сказала одна жiнка, яка успiшно випробувала мою методику, вона була в такому захопленнi, що стомила своiх друзiв, розповiдаючи про всi деталi. Вони охрестили ii «знов народженою» евангелiсткою. Я не вважаю себе евангелiстом, але «знов народженим» – так. Це прекрасний термiн, який повнiстю вiдображае чудове вiдчуття втечi зi свiту темряви, страху, неуцтва, презирства до себе в свiт сонячного свiтла, здоров’я i самоповаги. Саме так я себе вiдчував, коли зрозумiв, що у мене е ключ, щоб утекти вiд цього товстуна, що замурував мене в собi на всi цi роки.

Тепер давайте навiть не розглядатимемо можливiсть провалу. Адже ви не читаете цю книгу, щоб потерпiти невдачу, а ЛЕГКИЙ СПОСІБ СКИНУТИ ВАГУ не може не спрацювати за умов, що ви будете слiдувати всiм iнструкцiям, включаючи третю:

ПОЧНІТЬ З ЕНТУЗІАЗМОМ І ВІДЧУТТЯМ РАДОСТІ.

Щоб допомогти вам виконати цю вимогу, я використовую два наступнi порiвняння. Перше я вже згадував – дикi тварини. У них уже е секрет, як стежити за вагою. Але друге порiвняння дозволить вам застосувати iх секрет. Друге порiвняння – автомобiль. Звичайно, ви запитаете, яке вiдношення мае автомобiль до проблеми ваги – хiба що для вирiшення проблеми потрiбно бiльше ходити i менше iздити.

Насправдi нашi автомобiлi мають багато спiльного з нашим тiлом. Вони – iнструменти, створенi для того, щоб ми могли пересуватися. У них схожi потреби для справноi роботи. Обидва не можуть працювати без регулярноi подачi палива i повiтря. Обидва потребують постiйного утримування, щоб ефективно функцiонувати i не ламатись.

Проте е двi дуже важливi вiдмiнностi мiж автомобiлем i тiлом людини, якi нам необхiдно знати. Ви, мабуть, зараз затурбувалися, що для того, щоб зрозумiти текст нижче, вам буде потрiбна технiчна освiта в галузi машинобудування разом iз знанням будови людського тiла на рiвнi практикуючого лiкаря. Запевняю вас: це не так. Як людина, що до цих пiр запитуе свого онука, як записати телепрограму на вiдеомагнiтофон, я вже говорив, що знаходжу технiчну лексику нудною, такою, що вiдволiкае i збивае з пантелику. Обiцяю вам: якщо ви нiколи не мали або не водили машину, зрозумiти моi аргументи вам буде не важко.

Перша важлива вiдмiннiсть автомобiля вiд нашого тiла – це ступiнь складностi. Людське тiло – це найскладнiший механiзм на планетi, у мiльйони разiв складнiший за найдивнiший космiчний корабель, побудований людьми. У порiвняннi з вашим тiлом автомобiль такий складний, як рахункова дошка в порiвняннi з сучасним комп’ютером. Навiть якщо ви суворо будете дотримуватись iнструкцii з експлуатацii, середньостатистичний автомобiль, дай боже, прослужить вам 15 рокiв, тодi як ваше серце стукае 70 рокiв пiдряд, не зупиняючись нi на секунду, i продовжуватиме, не дивлячись на постiйну шкоду, якоi ми йому завдаемо.

Оскiльки людське тiло настiльки складне, що ми не в змозi осягнути його хитромудрий спосiб роботи, ми приймаемо його як само собою зрозумiле. Проте ми просто зобов’язанi цiнувати всю складнiсть

ЦЬОГО ДИВНОГО МЕХАНІЗМУ.

Роздiл 6

Дивний механiзм

Якби я попросив вас пiдняти лiву руку, ви б забарилися на секунду, але навряд чи хто-небудь з вас сказав би, що це важко. Ви навiть можете навчити цього свого собаку. Але уявiть, що вам дали завдання змусити мiльйони людей, що населяють цю планету, пiдняти руки в один i той самий момент. Навiть при сучасних засобах зв’язку вашi шанси на успiх були б мiзерними. Але кожного разу, коли ви несвiдомо хочете почухати нiс, ваше тiло виконуе тi самi завдання координацii.

Ваше тiло складаеться з трильйонiв клiтин, кожна клiтина – це окремий мiкроорганiзм, але всi вони працюють у цiлковитiй злагодi один з одним упродовж всього вашого життя. Як ви думаете, чи можете ви чистити яблуко, читати газету, грати в карти i вiдповiдати по телефону? Звичайно, так – жодна з цих дiй не вiдрiзняеться складнiстю. Але чи добре б ви виконали всi цi дii, якби спробували робити iх одночасно?

Ми прекрасно знаемо про дивнi здiбностi деяких людей у спортi, музицi, скульптурi, живописi та iнших справах, але тi трильйони клiток, якi складають наше тiло, виконують не лише одне просте завдання, а десятки неймовiрно складних завдань на секунду впродовж всього нашого життя.

Не важливо, спите ви чи нi, вашi легенi продовжують вдихати кисень, серце – прокачувати цей кисень й iншi хiмiчнi елементи через кровоносну систему в тi частини тiла, якi його потребують. Ваш внутрiшнiй терморегулятор продовжуе пiдтримувати температуру тiла на потрiбному рiвнi. Ваш органiзм продовжуе перетравлювати iжу, вiдбирати необхiднi компоненти i поживнi речовини i видiляти вiдходи. Ваша iмунна система знаходиться в постiйнiй боротьбi, щоб не допустити пошкоджень та iнфекцiй.

Але проблема в тому, що, оскiльки всi цi процеси вiдбуваються автоматично i не вимагають наших свiдомих зусиль, ми приймаемо це як належне. Хоч вам i не потрiбно знати всiх тонкощiв анатомii, важливо, щоб ви усвiдомлювали дивну складнiсть нашого органiзму.

І навiть бiльш необхiдно, щоб ви розумiли другу важливу вiдмiннiсть автомобiля вiд людського тiла:

ЛЮДИНА СТВОРИЛА АВТОМОБІЛЬ, АЛЕ НЕ САМУ СЕБЕ!

Ви, напевно, зараз замислюетесь над питанням, яке це мае вiдношення до контролю ваги. Це сама суть мого ЛЕГКОГО СПОСОБУ СКИНУТИ ВАГУ. Я вже вiдзначав, як важливо бути незашореним. ЛЕГКИЙ СПОСІБ СКИНУТИ ВАГУ – це ключ до вирiшення вашоi проблеми з вагою, а розумiння важливостi наступних трьох глав – це ключ до розумiння ЛЕГКОГО СПОСОБУ СКИНУТИ ВАГУ.

Люди створили автомобiль. І, будучи його творцями, вони мають право вирiшувати, яке паливо або ремонт потрiбнi тiй чи iншiй моделi. Але для водiння автомобiля не потрiбно бути визнаним авторитетом у галузi автомобiлебудування – так само як не потрiбно мати квалiфiкацiю електрика, щоб включити лампочку. Справжнi фахiвцi приготували на цей випадок iнструкцiю з експлуатацii. Наша задача – точно слiдувати iй. Але себе самих люди не створювали. iм не вдалося створити жодну iстоту з тих, що живуть на планетi. А якщо людину створив хтось iнший, значить, це був Бог, або iнша вища сила, або розум. Для зручностi називатимемо ii Творцем або матiр’ю-природою. Особисто менi не вiриться в Творця – старого з довгою бiлою бородою, який стежить за кожним моiм кроком i судить про кожен вчинок. Також важко менi повiрити, що вiн чекае вiд мене поклонiння. Оскiльки Творець – слово чоловiчого роду, можна подумати, що я приписую йому подобу людини, чоловiка. На мiй погляд, логiки в цьому стiльки ж, скiльки в переконаностi комп’ютера, що його творець мае подобу комп’ютера i що одна безстатева людська iстота створила всi комп’ютери i решту електронного всесвiту. Чоловiчий рiд я вжив лише тому, що не знаю iншого способу звернутися до Творця. Але ясно як день: цей Творець мае бути в мiльйони разiв розумнiшим за всiх людей, разом узятих.

Звiдки ми черпаемо iнформацiю про те, як i що нам слiд споживати? Подiбно до всiх ссавцiв, спочатку ми розвиваемось у материнськiй утробi, а потiм харчуемось або материнським молоком, або його штучними замiнниками. Пiсля того як нас вiдлучають вiд грудей, спiвдружнiсть людей вирiшуе, що ми будемо iсти, i в першу чергу цим питанням займаються нашi батьки. Звiдки вони знають, яка iжа е особливо корисною для нас? Де знаходять цi знання? iх отримують iз рiзних джерел: вiд власних батькiв, лiкарiв i дiетологiв, але головним чином засвоюють з агресивноi реклами i промивання мiзкiв, справи рук величезних корпорацiй, якi наслiдують комерцiйнi цiлi.

Ось якби Творець надав нам «посiбник користувача», щоб ми точно знали, що слiд споживати i коли, i попутно позбавились необхiдностi аналiзувати потiк суперечливоi iнформацii, що поступае вiд експертiв-людей! Мiж iншим, у мене хороша новина:

САМЕ ТАК ТВОРЕЦЬ І ЗРОБИВ.

Вас не дивуе, що Вищий розум, здатний створити настiльки витончене людське тiло, не кажучи вже про iншi чудеса матерi-природи, мiг зробити таку дурницю i забути про елементарну iнструкцiю? Не пояснити нам, що, як i коли ми повиннi споживати?

Як, по-вашому, дикi тварини проiснували мiльйони рокiв? І, до речi, як вижили нашi предки, в яких не було нi супермаркетiв, нi мiкрохвильових печей, а тим бiльше терапевтiв i дiетологiв? А про iснування калорiй i вiтамiнiв ми знаемо лише протягом останньоi сотнi рокiв.

Творець забезпечив iнструкцiями з експлуатацii всiх живих iстот, у тому числi й нас. І дикi тварини успiшно користуються ними! Тому й не знають, що таке зайва вага. Швидше за все, ви перебуваете пiд впливом тiеi самоi помилки, яка заважала менi довгi роки. У дитинствi та юностi я серйозно сумнiвався в iснуваннi Творця, що типово для представника захiдного суспiльства. На початку життя жодноi зашореностi в мене не спостерiгалось. Менi розповiли про фей, Санта-Клауса i Бога – дiда з довгою бiлою бородою, який створив нас i захищае до цього дня, знае кожну думку i вчинок i врештi-решт нас судитиме. У тому, що феi i рiздвянi Санта-Клауси – чистiсiнька вигадка, переконатися було неважко. Уже у той час я засумнiвався в iснуваннi Бога. Адже всiм вiдомо, що i газетам не можна довiряти, навiть якщо вони пишуть про подii вчорашнього дня.

Як же можна вiрити небилицям про те, що було двi тисячi рокiв тому? Тим бiльше з книги, перекладеноi з давнiх мов.

Було стiльки плутанини i протирiч! Хтось мiг потонути, але дивним чином врятувався – слава Господовi. «Але чому вiн допускае землетруси?», «Хто ми, щоб судити справи Всевишнього? Ми повиннi вiрити». Я не мiг прийняти це. Я думав: якщо Боговi приписують усi кращi справи на землi, було б справедливо, якби вiн також брав на себе провину i за нашi бiди.

Якщо вiн створив усе на свiтi, то, значить, вiн створив i пекло. Навiщо цьому доброму Боговi, який усе прощае, робити це? Якщо вiн створив нас, навiщо вiн створив усiх нас, щоб бути безгрiшними? Поганому танцюристовi заважають туфлi; що це за робiтник, який винить не себе i не iнструменти, а предмет, який вiн сам створив? Як можна змусити дитя повiрити або хоча б зрозумiти, що йому доведеться бути проклятим цiлу вiчнiсть, i все тому, що хтось зробив свое творiння недосконалим?

Мiй молодий розум не мiг прийняти всього цього. Що бiльш за все бентежило мене, так це категоричнi заяви в проповiдях священикiв про те, чого чекае вiд нас Бог, якими задумав нас Бог i чого вiд нас хоче Бог, нiби вони в прямому контактi з ним. Якби це було так, чому ж вони не отримали попередження про землетруси?

Я жадав iнформацii, але вiдповiдi мене нiколи не задовольняли. Проте головна причина, через яку я не мiг повiрити в Бога, – це те, що, не дивлячись на iснування стiлькох рiзних релiгiй i вiрувань, усi священики проповiдували з однаковим переконанням i запевняли, що всi вони можуть мати рацiю. Якщо iснують тисячi рiзних релiгiй i вiрувань про Бога i його творiння, то лише одне мае бути правдою. Я не знайшов обгрунтувань тому, що моя релiгiя е iстинною. Навпаки, мене просили покластися на вiру. Якби було доведено, що всi релiгii, окрiм однiеi, помилковi, а доказiв того, що та, яка залишилась, вiрна, немае, з апрiорною вiрогiднiстю можна сказати: iстини немае у жоднiй з них.

Я не лише сам втратив вiру в Бога, але й вирiшив, що у всiх iнших теж мають бути такi ж сумнiви i питання – навiть у священикiв, що говорили так наказово i упевнено. Урештi-решт, цi протирiччя i неточностi iм мали бути так само очевиднi, як i менi. Але справжнiм доказом для мене було ось що: якби ви вирiшили згрiшити, зробили б ви це насправдi, вiрячи, що Бог дивиться на вас? Можливо, ви скажете «так». А як ви думаете, скоiв би злочин злодiй, якби знав, що за ним стежить полiцейський? Звичайно, нi. Нiхто б не грiшив, якби по-справжньому вiрив, що Бог знае всi нашi думки i вчинки i що судний день скоро настане.

Тодi я дiзнався про Дарвiна i його роботу «Походження видiв» разом iз теорiею Великого вибуху. Який глибокий змiст був прихований там! Усi моi сумнiви i питання випарувались за один вечiр. Бога немае. З первiсного хаосу, що утворився в результатi Великого вибуху, дивом виникли простi одноклiтиннi, амебнi органiзми, якi в процесi еволюцii i природного вiдбору через три мiльярди рокiв трансформувались у дуже складне людське тiло.

У той час я думав: ось воно, справжне осяяння. Насправдi саме тодi моя свiдомiсть замкнулась – i вона залишалась закритою впродовж бiльшоi частини мого життя. Як багато хто не заглиблюеться в безлiч протирiч релiгiйного вчення, оскiльки iм важко повiрити у вiдсутнiсть Бога, так i я вхопився за поняття еволюцii i природного вiдбору, оскiльки не мiг прийняти думку про iснування Бога.

Я зачепив тему релiгii, хоча моi помiчники радили менi цього не робити, щоб не вiдштовхнути читачiв. Я повнiстю розумiю причину такоi поради. Атеiсти, можливо, скажуть: «Аллен хоче змусити мене повiрити в Творця i переконати скинути вагу, оскiльки Всевишнiй хотiв створити нас стрункими i здоровими». Давайте поясню. Я хочу, щоб ви повiрили не в Бога, а в безперечний факт – факт, який однаково очевидний для тих, хто вiрить i не вiрить у Творця. Можливо, тi з вас, хто вiрить у Всевишнього, почнуть турбуватись, що я поставлю пiд сумнiв iх переконання або вже зробив це. Але цей висновок дуже далекий вiд iстини.

Як з’явився наш Всесвiт: завдяки вищому розуму, якого ми називаемо Богом, чи в результатi чистого збiгу? Дехто розглядае еволюцiю i процес природного вiдбору як альтернативи теорii божественного створення, як i я ранiше. Як я мiг бути таким безглуздим? Стiльки рокiв я пишався своiм логiчним, аналiтичним мисленням висококвалiфiкованого бухгалтера. Насправдi мiй мозок був схожий на гiгантського молюска в раковинi. Я не мiг вiрити в Господа, оскiльки вважав, що не можу покластись на одну вiру – менi потрiбний був доказ. Як я мiг бути настiльки слiпим, адже докази оточували мене все мое життя!

Уявiть, що ви – перша людина на Мiсяцi. І, лежачи серед усього цього пилу i природних скель, ви бачите блискуче кiльце з дiамантом. Ви подумаете: «Як серед усього цього хаосу могло утворитись кiльце з дiамантом?» або «Як взагалi могло попасти сюди це кiльце?». Хоча кiльце з дiамантом – не дуже хитромудрий предмет. Наша уява припускае вiру в те, що дiамантове кiльце могло виникнути природним чином.

Але якби там, серед пилу, стояв новенький «роллс-ройс», засумнiвалися б ви хоча б на секунду, що це продукт розумного творця? Могли б ви повiрити в те, що такий складний i хитромудрий предмет, як «роллс-ройс», мiг з’явитися випадково? Лише повний iдiот може дiйти такого висновку.

Якщо вам важко повiрити в те, що «роллс-ройс» на Мiсяцi – це чистий збiг, а не продукт iнтелекту, то наскiльки складнiше повiрити, що механiзм, у мiльйон разiв складнiший, нiж «роллс-ройс», мiг стати результатом простого збiгу?

Жодного протирiччя я тут не бачу. Уявний «роллс-ройс» на Мiсяцi буде приписаний Творцевi. І можна з апрiорною вiрогiднiстю трильйон до одного сказати, що поява людини на Землi не може бути чистим збiгом. З цього цiлком логiчно зробити висновок, що ми кимось створенi.

Також очевидними фактами е еволюцiя i природний вiдбiр. Але вони не протирiчать теорii про те, що ми – результат чийогось творiння. «Роллс-ройс» не був створений за один вечiр помахом чарiвноi палички. Було потрiбно тисячi рокiв, усi знання людства, спроби i помилки, щоб винайдення колеса перетворилося на створення сучасного «роллс-ройса». Якщо думаеш про це, еволюцiя людського тiла з вiдносно простого, одноклiтинного органiзму майже iдентичний процес, i як колесо змiнилося i переросло в тисячi рiзних видiв i пристроiв, так i процес еволюцii i природного вiдбору створив безлiч рiзних iстот. Еволюцiя i природний вiдбiр – не просто збiг. Це очевиднi процеси, якi використовував Творець на шляху вдосконалення своiх творiнь.

У цiй теорii е ще один серйозний недолiк, що еволюцiя i природний вiдбiр могли привести до появи надскладного людського органiзму незалежно вiд розуму Творця. Ця теорiя грунтуеться на вiрi в те, що людський органiзм розвинувся з вiдносно простих, одноклiтинних iстот, схожих на амебу. Немае сумнiву в тому, що в порiвняннi зi складнiстю людського тiла амеба – дуже простий органiзм. Але давайте порiвнювати iх пропорцiйно. Нiчого простого немае навiть в однiй клiтинi. Насправдi зi всiма знаннями i технологiчним прогресом людства людина не може створити живоi клiтини. Лише подумайте, яка дивна енергiя вивiльняеться при розпадi атома! Одна-едина клiтина не лише в мiльярди разiв складнiша за найскладнiший космiчний корабель, але, як вважають ученi, лише в однiй клiтинi бiльше розуму, нiж було накопичено за весь перiод iснування людства. Одна клiтина складаеться з мiльярдiв окремих самостiйних часток, наскiльки нам дозволяють дiзнатися сучаснi мiкротехнологii. І хто може пiдтвердити, що кожна з цих часток не може складатися з 50 мiльярдiв iнших часток?

Клiтина в основному е деяким простором з протонiв, нейтронiв та електронiв, якi обертаються по орбiтi довкола ядра так, як планети – довкола зiрки. А може, зiрки – це просто клiтини, з яких складаеться галактика? А галактики – це клiтини, з яких складаеться Всесвiт? І, можливо, Всесвiт – це всього лише одна клiтина величезного органiзму, а вiн – клiтина ще одного, що перевершуе попереднiй у розмiрах?