]]>Діагностика життєвого призначення]]>
]]>Діагностика життєвого призначення]]>

Дейл Карнегі "Як завойовувати друзів та впливати на людей" - Page 2

Карнегі Дейл

Як завойовувати друзів та впливати на людей,— Харків: КЗ Промінь, 2001.— 560 с.

Книга написана ректором Інституту ораторського мистецтва та людських стосунків Дейлом Карнегі більше 60 років тому, витримала понад 120 видань і перекладена багатьма мовами світу. Вона являється практичним керівництвом у суспільному та діловому житті.

Розрахована на широке коло читачів.

© Підлісна Л. І., Петренко Т. І., Мясоєдова С. В., переклад, 2001

Читати книгу Дейла Карнегі "Як завойовувати друзів та впливати на людей" онлайн:

Ця книга допоможе вам досягти таких цілей:

1.            Виведе з ментальної безвиході, акти¬візує нові думки, відкриє нові перс¬пективи, дасть можливість побачити нові цілі.

2.            Дозволить швидко й легко завойува- ти друзів.

3.            Підвищить рівень вашої популярності.

4.            Допоможе залучити людей до вашого способу мислення.

5.            Підсилить ваш вплив, престиж, здат¬ність досягати мети.

6.            Дозволить володіти собою, уникати суперечок, підтримувати рівні й лю¬б’язні стосунки з людьми.

7.            Зробить вправним оратором, дотеп¬ним співрозмовником.

8.            Збудить діловий ентузіазм серед ва¬ших співробітників.

Передмова до перевидання

Уперше книгу «Як завойовувати друзів та впливати на людей» було надруковано в 1937 році тиражем тільки в п’ять тисяч при¬мірників. Ні Дейл Карнегі, ні видавці, Саймон і Шустер, не роз¬раховували на щось більше, ніж цей скромний тираж. На їхнє здивування, за один вечір книжка стала сенсацією, не встигали друкувати одне видання за одним, задовольняючи зростаючі по¬треби публіки. Ця книга посіла чільне місце в історії видавництва як один з бестселерів усіх часів і народів. Вона лоскотала нерви й задовольняла людські потреби, являла собою фантастичний фе¬номен післядепресійного періоду, про що свідчить її тривалий та неперервний продаж у вісімдесятих, майже через півстоліття.

Дейл Карнегі часто зазначав, що легше було заробити мільйон доларів, ніж ввести фразу в англійську мову. «Як завойовувати друзів та впливати на людей» стала саме такою фразою, яку циту¬вали, перефразовували, пародіювали, вживали в безлічі контекстів, починаючи з політичних карикатур і закінчуючи романами. Книж¬ку було перекладено майже на всі відомі писемні мови. Кожне по¬коління визнавало її як нову та сучасну.

Це навело нас на логічне запитання: навіщо перевидавати книгу, яка здобула й продовжує здобувати універсальну прихильність? Навіщо втручатися в цей успіх?

Щоб відповісти на це запитання, треба добре знати, що сам Дейл Карнегі був невтомним переоглядачем своєї роботи протя¬гом усього життя. «Як завойовувати друзів та впливати на лю¬дей» було написано для використання на курсах з ораторського мистецтва й людських відносин як посібник, що використовуєть¬ся на цих курсах й нині. Аж до самої смерті, у 1955 році, він пос¬тійно удосконалював, переглядав цей курс з метою його більшої придатності до зростаючих потреб широкої публіки. Не було лю¬дини чутливішої за Дейла Карнегі до змінення обставин сучасно¬го життя. Він постійно поліпшував, удосконалював свої методи викладання, декілька разів поновлював свою книжку з оратор¬ського мистецтва.

Якби він пожив ще якийсь час, він сам би переробив книгу «Як завойовувати друзів та впливати на людей», щоб вона краще від¬бивала зміни, що мали місце в світі з тридцятих років.

Безліч імен видатних осіб, наведених у цій книзі, були добре відомі в час її першого видання, але мало хто із сучасних читачів знає їх. Деякі приклади й фрази здаються дивними і в уяві ни¬нішнього суспільства скоріше асоціюються з романами вікторіан- ського періоду. Це деякою мірою знижує цінність важливої інфор¬мації та загального сенсу цієї книги.

Отже, наша ціль перевидання книги — це роз’яснення та підне¬сення значення її для сучасного читача без втручання в зміст. Ми не «змінили» «Як завойовувати друзів та впливати на людей», а тільки вилучили деякі уривки й додали декілька більш сучасних прикладів: Дух і художній стиль Карнегі залишилися недотор-канними, залишився навіть сленг тридцятих. Дейл Карнегі писав, як говорив,— соковитим багатослів’ям, у розмовній, дискусій¬ній манері.

Отже, його голос продовжує звучати з такою силою, як завжди, у його книзі та в його роботі. Тисячі людей по всьому світу займа¬ються на курсах Карнегі, і їх число рік у рік зростає. А тисячі інших читають і вивчають «Як завойовувати друзів та впливати на людей» і сповнені ентузіазму застосовувати принципи, викла¬дені тут, для поліпшення свого життя. Ось усім їм ми й пропонує¬мо це перевидання як відточений та відшліфований посібник.

Дороті Карнегі (Місіс Дейл Карнегі)

Як і чому було написано цю книгу

Протягом останніх тридцяти років американські видавницт¬ва надрукували понад п’ять мільйонів різноманітних книжок. Більшість із них була страшенно нудна, значна частина навіть не окупилася. «Значна частина»,— сказав я? Президент одного з найвидатніших у світі видазництв нещодавно зізнався мені, що його компанія, незважаючи на 75-річний видавницький досвід, усе ще втрачає гроші на семи з кожних восьми надруко¬ваних книжок.

Чому, у такому випадку, я наважився написати ще одну книгу? І чому, написавши її, надокучаю порадами прочитати? Слушне за¬питання, і я спробую відповісти на нього.

Починаючи з 1912 року й донині, я веду в Нью-Йорку освітні курси для бізнесменів і спеціалістів обох статей. Спочатку це були курси тільки ораторського мистецтва, єдиним призначенням яких було навчити дорослих, що мають певний досвід, мислити й ви¬словлювати свої думки чіткіше, ефектніше як на ділових зустрі-чах, так і перед аудиторією.

Але згодом, після декількох років навчання, стало зрозумілим^ що ці дорослі люди мають потребу оволодіти ораторським мис¬тецтвом, але нагальнішою потребою було мистецтво жити та на¬лагоджувати стосунки з людьми під час щоденних ділових і су¬спільних к штактів.

Поступово я також глибше усвідомлював, що й сам маю потре¬бу в такому мистецтві. Тепер, озираючись на минулі роки, я нія¬ковію через численні помилки, обумовлені браком душевної чуй¬ності й розуміння. Як би я хотів, щоб ця книжка потрапила до моїх рук двадцять років тому! Яку неоціненну допомогу вона п- дала б мені!

Уміння поводити себе з людьми,— мабуть, найважливіша пр- лема серед усіх проблем, що постають перед вами, особливо, які.' ви — ділова людина. Так, але це необхідно і в тих випадках, якщо і > архітектор, інженер або просто домогосподарка. Дослідження, яь«* було

Сторінки

ДолученняРозмір
Іконка зображення deyl_karnegi_yak_zavoyovuvati_druziv_ta_vplivati_na_lyudey.jpg143.94 КБ