]]>Діагностика життєвого призначення]]>
]]>Діагностика життєвого призначення]]>

Дейл Карнегі "Як завойовувати друзів та впливати на людей" - Page 4

Кожного сезону протягом багатьох років я проводив курси в клу¬бі інженерів у Філадельфії, а також у Нью-Иоркській філії Аме¬риканського інституту інженерів-електриків. Загалом, мабуть, більш як півтори тисячі інженерів відвідувало мої класи. Воци приходи¬ли й після того, як багаторічний досвід і спостереження приводи-ли їх до остаточного переконання в тому, що в інженерній справі над усе цінується зовсім не той, хто володіє значними інженерни¬ми знаннями. Спеціаліст, який пропонує тільки технічні знання в галузі інженерної й бухгалтерської справ, архітектури та ін., мо¬же розраховувати на мінімальний оклад. Але людина з технічни¬ми знаннями й талантом висловлювати свої ідеї, брати на себе ке¬рівництво людьми й викликати в них ентузіазм — самою долею призначена на посади, оплачувані щонайвище.

У зеніті свого життєвого шляху Джон Д. Рокфеллер розпові¬дав, що вміння спілкуватися з людьми — такий самий придбаний за гроші товар, як цукор або кава: «Я готовий платити за таке вміння,— казав Джон Д.,— більше, ніж за будь-який інший товар у цьому світі».

Чи не будете ви люб’язні спробувати уявити собі, що всі на¬вчальні заклади в країні прагнуть ввести курс для розвитку здіб¬ностей, що має найвищу цінність у цьому світі? Але якби існу¬вав хоч один-єдиний вдалий курс лекцій на цю тему, який би читався хоча б в одному-єдиному коледжі країни, він не про¬йшов би повз мою увагу, у всякому разі, до закінчення роботи над цією книгою.

Чиказький університет і Американська асоціація освіти дорос¬лих провели спеціальне дослідження з метою визначення, що саме бажають вивчати дорослі люди. Це дослідження коштувало два¬дцять п’ять тисяч доларів й тривало два роки. Його заключна час¬тина була проведена в місті Меридені, штат Коннектикут. Мери- ден було взято як типове американське місто. Кожний дорослий мешканець Меридена дав відповідь на 156 запитань такого харак¬теру: ваше заняття або професія? Ваша освіта? Як ви проводите свій вільний час? Який прибуток Ви маєте? Ваше хобі? Ваші мрії? Ваші проблеми? Який предмет був найцікавішим для вас у шкіль¬ні роки? та інше. У результаті дослідження було виявлено, що се¬ред проблем, якими цікавляться дорослі, перше місце посідає здо¬ров’я, а друге — люди. Щодо другої проблеми, то вони цікавляться в першу чергу тим, як розумітися в людях і як жити з ними в зла¬годі, як привертати до себе людей та як зробити їх прихильника¬ми своєї точки зору.

Комісія, що проводила це обстеження, вирішила організувати в Меридені курси, що задовольнили б ці запити. Вона розпочала

ретельний пошук практичного посібника, який можна було б ре¬комендувати як посібник для цих курсів, але не змогла знайти нічого придатного. Врешті-решт звернулися до одного відомого в світі авторитета в царині освіти дорослих із запитанням: чи знайо¬мий він з якою-небудь книжкою, яка б відповідала цій меті. «Ні,— відповів він,— я знаю, яких знань прагнуть набути дорослі люди. Але книги, яка їм потрібна, ще не написано».

З досвіду знаю, що це твердження було цілком вірним, бо я сам протягом декількох років займався пошуками практичного по¬сібника щодо людських відносин. Оскільки такої книжки не існу¬вало, я сам спромігся написати її, щоб використовувати як на¬вчальний посібник на власних курсах. І ось — вона перед вами. Сподіваюсь, вона вам сподобається.

Готуючись до роботи над книжкою, я читав усе, що міг знайти з цих питань, усе — від журнальних та газетних статей, звітів про шлюборозлучні процеси до творів відомих філософів і сучасних психологів. До того ж я найняв спеціаліста з досвідом дослідниць¬кої роботи, який провів півтора роки в різних бібліотеках з метою прочитати все, що я міг пропустити, продираючись через дрімучі хащі наукових праць з психології, поринаючи у сотні журнальних статей, гортаючи численні біографії, намагаючись з’ясувати, як поводились з іншими людьми видатні особи всіх країн і народів. Ми читали історичні життєписи всіх великих людей від Юлія Це¬заря до Томаса Едісона.

Я підрахував, що нами було прочитано понад сотню біографіч¬них праць про одного лише Теодора Рузвельта. Ми вирішили не шкодувати ні часу, ні витрат, щоб не пропустити жодної цінної практичної ідеї, яка за минулих століть будь-коли й будь-ким ви¬користовувалась з метою завойування друзів та впливу на людей.

Я особисто проінтерв’ював безліч талановитих осіб, серед яких всесвітньовідомі винахідники — Марконі та Едісон, політичні ліде¬ри — Франклін Д. Рузвельт і Джеймс Фарлей, відомий бізнесмен — Оуен Д. Юнг, видатні зірки — Кларк Гейбл і Мері Пікфорд, дослід¬ник Мартін Джонсон. Я намагався з’ясувати техніку, яку вони за-стосовують у відносинах з людьми.

Зі всього того матеріалу я підготував коротку розповідь і на¬звав її «Як завойовувати друзів та впливати на людей». Я сказав «коротку». Вона й була короткою спочатку, але потім досягла роз¬мірів півторигодинної лекції. Протягом багатьох років кожного сезону я пропонував цю розповідь увазі слухачів курсів інституту Карнегі в Нью-Йорку.

Я читав лекцію й переконував слухачів невідкладно перевіряти викладені в ній правила на практиці, у діловій і громадській

діяльності, а потім на чергових заняттях у класі розповідати про свої експерименти й отримані результати. Це було цікавим до¬машнім завданням, чи не так? Ці бажаючі самовдосконалення леді й джентльмени були зачаровані перспективною роботою в лабора¬торії зовсім нового типу — у першій і єдиній лабораторії людських відносин, яка коли-небудь існувала на Землі.

Ця книга не була написана в звичайному розумінні цього сло¬ва — вона виросла, як виростає дитина, й розвивалася в лабора¬торії завдяки дослідам, що ставили тисячі дорослих людей.

Через кілька років ми розпочали з того, що надрукували низку правил на картці розміром завбільшки з поштову картку. Наступ¬ного сезону ми надрукували ширшу картку, потім — цілий аркуш, потім — серію брошур, однакових за об'ємом і форматом. І тепер, через п’ятнадцять років випробувань і досліджень, ми підійшли до цієї книжки.

Правила, викладені нами тут,— це не чиста теорія або робочі гіпотези. Вони діють як чаклунство. Це звучить неправдоподібно, але я бачив, як застосування запропонованих принципів спричинило в буквальному значенні слова переворот у житті багатьох людей.

Наведу як приклад таку історію: один підприємець, у якого працює 314 службовців, вступив на наші курси минулого сезону. Протягом багатьох років він сварив і гудив своїх службовців, не знаючи в цьому ні міри, ні меж. Йому не були притаманні слова люб’язності, заохочення, схвалення. Після вивчення принципів, про які йде мова в нашій книжці, цей роботодавець круто змінив свою життєву фі іософію. Його установа тепер «насичена» новим духом — духом лояльності, ентузіазму і взаєморозуміння в роботі. 314 ворогів перетворились на 314 друзів. Пишаючись своїм успі¬хом, він розповідав у класі: «Раніше, коли я проходив по установі, ніхто не вітав мене. Мої службовці поспіхом відверталися, якщо помічали, що я наближаюсь. Нині ж вони всі — мої друзі, і навіть охоронець звертається до мене просто н

Сторінки

ДолученняРозмір
Іконка зображення deyl_karnegi_yak_zavoyovuvati_druziv_ta_vplivati_na_lyudey.jpg143.94 КБ