]]>Діагностика життєвого призначення]]>
]]>Діагностика життєвого призначення]]>

Дейл Карнегі "Як завойовувати друзів та впливати на людей" - Page 6

Численна кількість торговців, завдяки використанню цих прин¬ципів, значно збільшила збуток своїх товарів. Багато хто з них спромігся завести в банках нові рахунки, чого вони марно прагну¬ли раніше. Адміністративним робітникам така практика принесла зростання їхнього авторитету та заробітної плати. Один адмініст¬ратор із числа слухачів наших курсів розповідав, що його заробітна плата значно збільшилась тому, що він почав застосовувати прин¬ципи, засвоєні на курсах. Іншого адміністратора з «Філадельфія

газ уоркс компані» хотіли перевести на нижчу посаду через його досить войовничий характер і неспроможність успішно керувати людьми. Навчання на наших курсах не тільки врятувало його від зміни посади на нижчу, але, навпаки, у свої 65 років він одержав підвищення по службі та додаток до заробітної плати.

У численних випадках подружжя слухачів на банкетах, що влаш¬товуються наприкінці курсів, розповідали мені, що їхнє сімейне життя стало набагато щасливішим з того часу, коли їхні чоловіки або дружини почали застосовувати тренінг, що був нами рекомен¬дований.

Людей часто дивувала швидкість досягнення результатів та їхня значущість. Усе це здавалося чаклунством. У деяких випадках во¬ни телефонували мені додому в неділю, бо не могли чекати 48 го¬дин до наступного заняття курсів, щоб повідомити про свої вра¬жаючі досягнення.

Один з наших слухачів якось прийшов у таке збудження після прослуханої лекції, що розпочав дискусію з іншими слухачами класу, яка тривала аж до півночі. Тільки о третій ночі всі розі¬йшлися по домівках. Він же був так вражений усвідомленням власних помилок, з’явилося таке натхнення завдяки вікриттю пе¬ред ним перспективи нового й значно збагаченого світу людських відносин, що він зовсім утратив сон. Він не спав усю ніч і весь наступний день.

Ким він був? Наївним, малоосвіченим індивідуумом, готовим до надмірних емоцій з приводу якоїсь ідеї, що осяяла його? Ні. Зовсім не так. Це був бувалий, багатоосвічений торговець твора¬ми мистецтва, найвпливовіша особа в місті, який вільно розмов¬ляє трьома мовами й закінчив два європейських університети.

Коли писався цей розділ, я отримав лист від одного німця, кіль¬ка поколінь предків якого служили династії Гогенцоллернів як професійні військові. Його лист, написаний на борту трансатлан¬тичного лайнера, розповідає про застосування на практиці наших принципів, і, висловлюючи захоплення з цього приводу, автор вда¬ється майже до релігійної пристрасті.

Інша людина — корінний мешканець Нью-Йорка, який закін¬чив Гарвардський університет, чиє ім’я посідає чільне місце в со¬ціальному реєстрі, багач, власник великої килимової фабрики — заявив, що він завдяки нашому методу навчання за чотирнадцять тижнів краще засвоїв витончене мистецтво впливу на людей, ніж за чотири роки навчання в коледжі. Абсурдно? Фантастично? Смішно? Зрозуміло, ви маєте незаперечне право дати цій заяві епітет, що вам подобається. Я тільки лише доводжу до вашого відома, без будь-яких коментарів зі свого боку, заяву, висловлену

консервативним і талановитим вихованцем Гарварда перед това¬риством приблизно у 600 осіб, що зібралися увечері в четвер, 23 лю¬того 1933 року в нью-йоркському яхтклубі.

«Якщо зіставити з тим, якими ми маємо бути,— сказав відомий професор Гарвардського університету Уільям Джеймс,— ми про¬кинулись лише наполовину. Ми використовуємо тільки малу частину наших фізичних і розумових ресурсів. Інакше кажучи, людський індивідуум і досі живе, не виходячи за межі своїх мінімальних можливостей. Він має різноманітні види сил, яким за звичай не знаходить використання».

Здібності, які ви, «як правило, не використовуєте»! Єдине при¬значення цієї книги — допомогти вам відкрити, розвити й викори¬стати активи, які поки що сплять і не приносять користі.

«Освіта,— сказав доктор Джон Дж. Гіббен, колишній редактор Принстонського університету,— це вміння «зустрічатися» з жит¬тєвими ситуаціями».

Якщо, прочитавши цю книжку, ви не відчуєте, що стали хоч трішечки краще підготовленими до зіткнення з новими життєви¬ми ситуаціями, я буду розглядати цю книгу як остаточну поразку, бо це стосується вас. Оскільки «найвища ціль освіти,— сказав Гер- берт Спенсер,— не знання, а дія».

І              ця книга — книга дії.

Дейл Карнегі 1936

Дев’ять пропозицій

щодо найефективнішого використання

цієї книги

1.            Якщо ви хочете якнайбільше взяти з цієї книги, у вас має бути нагальна потреба, суттєвий потяг, що набагато важливіші за будь-яке правило чи метод. Поки у вас не буде цього фундамен¬тального чинника, тисяча правил, як навчитися, мало що дадуть. Але якщо ви маєте цей головний дар, ви можете досягти дивних речей, не читаючи жодної пропозиції щодо ефективного викорис¬тання цієї книги.

Що ж це за магічна потреба? Ось вона: глибоке дійове бажання навчитися, переконлива рішучість поліпшити свої здібності у спіл¬куванні з людьми.

Як ви можете розвивати цю потребу? Постійним нагадуванням собі, наскільки важливими для вас є ці принципи. Уявлення, як оволодіти ними, допоможе вам стати заможнішим, щасливішим і більш сповненим життя. Повторюйте собі раз у раз: «Моя попу¬лярність, моє щастя й міра цінностей залежать значною мірою від мого вміння обходитися з людьми».

2.            Прочитайте кожний розділ спочатку швидко, щоб склалося загальне уявлення. Можливо, вас буде підганяти бажання пере¬йти до наступного розділу. Але ж не переходьте — поки ви читаєте тільки для розваги. Якщо ж ви хочете розширити свої вміння в ца¬рині людських стосунків, розпочніть перечитувати кожний розділ ретельно. Невдовзі ви відчуєте, що економш е час та набуваєте пев¬них результатів.

3.            Частіше зупиняйтеся при читанні, обмірковуючи прочитане. Запитуйте себе раз у раз, як і коли ви могли б використати кожну пропозицію.

4.            Читайте з кольоровою крейдою, олівцем, ручкою, закладкою або фломастером у руці. Коли ви натрапите на пропозицію, яку зможете використати, підкресліть її. У найвидатніших порадах ви¬діляйте кожне речення або помічайте знаком «****». Усі ці по¬мітки в книзі викличуть більшу зацікавленість та полегшать по¬вторне читання.

5.            Уже п’ятнадцять років я знаю одну жінку — менеджера вели¬кої страхової компанії,— яка кожного місяця читає всі страхові контракти, укладені компанією. Так, вона перечитує безліч тих

самих контрактів щомісяця, щороку. Для чого? Тому що досвід навчив її, що це тільки єдиний спосіб чітко тримати в пам’яті всі положення та постанови.

Я писав одну з книжок з ораторського мистецтва протягом май¬же двох років, проте я зрозумів, що мушу час від часу повертати¬ся до написаного в моїй власній книзі, щоб краще все запам’ятати. Швидкі

Сторінки

ДолученняРозмір
Іконка зображення deyl_karnegi_yak_zavoyovuvati_druziv_ta_vplivati_na_lyudey.jpg143.94 КБ