]]>Консультація по Джйотіш - Ведичній астрології]]>
]]>Консультація по Джйотіш - Ведичній астрології]]>

Енергетичні тіла людини

Енергетичні тіла людиниІнтегральне тіло людини, як багатовимірної істоти, в езотериці прийнято поділяти на шість тонких і одне фізичне тіло. Тонкими тілами називаються, в порядку збільшення частотності енергій, що є їх складовими. Отже, тонкі тіла – це ефірне, астральне, ментальне, казуальне, будхіальне та атманічне.
 
Фізичне тіло виступає в ролі тільки остаточної їх проекції на матеріальний світ. Люди здатні візуально спостерігати на фізичному плані не більше двох тіл: ефірне і фізичне. Але вплив інших на формування моделі поведінки і самоідентифікацію людського "Я" заперечувати складно.

Розглянемо всі складові інтегрального людського тіла:

Фізичне тіло

Воно найбільш низькочастотне і складається здебільшого з матерії фізичного світу. Біохімічні процеси, що протікають у фізичному тілі, формують перше енергетичне кільце, яке забезпечує життєздатність ефірного, астрального і, частково, ментального тонких тіл. Фізичне тіло - це свого роду матеріальний носій, енергетичне джерело і простір для реалізації намірів більш високочастотних тіл.

Ефірне тіло

Перше тонке тіло - це ефірне, або енергетичне, тіло людини. Це тіло є точною копією фізичного тіла. Воно повторює його силует, виходячи за його межі на 3-5 см.

Це тонке тіло має таку ж структуру, що й фізичне тіло, містячи в собі його органи й частини. Воно складається з особливого виду матерії, називаної ефіром. Ефір займає проміжне положення між щільною матерією, з якої складається наш світ, і ще тоншими, ніж ефірна, видами матерії. У східній традиції ефірне тіло навіть не відноситься до тонких тіл, а вважається різновидом нашого щільного фізичного тіла.

В принципі, будь-яка людина при бажанні може побачити блакитнуватий серпанок ефірного тіла навколо своїх пальців, якщо буде дивитися на них розосередженим поглядом на білому тлі. Крім того, сфотографувати ефірне тіло дозволяє відомий ефект Кірліана. Колір ефірного тіла, як його сприймають екстрасенси, змінюється від світло-блакитного до сірого. У чутливої людини воно має блакитнуватий відтінок, в атлетично складеної, фізично міцної людини в ефірному тілі переважають сірі тони.

Ефірне тіло утворює так звану енергетичну матрицю людського тіла, якій відповідають органи нашого фізичного тіла. Люди з високочутливим зором бачать всі органи людського тіла,що складаються ніби з мерехтливого сірого світла. Перекручування, що виникають в енергетичному тілі людини, приводять спочатку до розладу й запалення, а потім і до переродження органів нашого фізичного тіла (тобто хвороби). Більшість екстрасенсів відчувають руками перекручування саме енергетичного тіла й вносять у нього виправлення. У випадку правильного впливу слідом за виправленням енергетичного тіла відбувається зцілення фізичного органа. У цьому ж тілі існують різні енергетичні потоки, у тому числі ті самі «чудесні меридіани», на які впливають лікарі при акупунктурі й акупрессурі.

Оскільки ефірне тіло повністю повторює фізичне, його іноді називають ефірним двійником людини. Ефірне тіло людини має масу близько 3-7 г. Це було встановлено американськими дослідниками в ході експериментів, коли людина вмирала, лежачи на дуже чутливих вагах (безумовно, на це була отримана згода з боку цієї людини). У ході цього незвичайного експерименту було встановлено, що після смерті маса тіла людини зменшується саме на ці самі 3-7 г. Після смерті людини всі тонкі тіла залишають наше фізичне тіло. Але масу має тільки ефірне тіло, інші тіла зовсім безтілесні.

Ефірне тіло - це тіло наших вчинків. Важливо, щоб це тіло було чистим, тому що інформація про вчинки людини після смерті протягом 3-х днів скидається в каузальне (кармічне) тіло. За допомогою ефірного тіла до кожної клітіни доносяться всі думки, почуття, бажання і прагнення людини, знаходячі своє відображення в її чинках. Воно є провідником потоків життєвої енергії, що підтримує життя фізічного тіла.

Астральне тіло

Наступне, астральне тіло (або тіло емоцій), складається з ще тоншої матерії, ніж ефірне. Це тіло на 5-10 см виходить за межі фізичного тіла. Воно не має такої чіткої форми, як ефірне, і являє собою безупинно переливчасті кольорові згустки енергії. У неемоційної людини це тіло досить рівномірне й виряджене. У дуже емоційної людини ці різнобарвні згустки більше густі й щільні. Причому спалахи негативних емоцій проявляються, як згустки енергій важких і темних кольорів- червоного, бордово-червоного, коричневого, сірого, черного іт.д.

Якщо людина емоційна, але відхідлива, то згустки негативних енергій в емоційному тілі порівняно швидко розсмоктуються. А от якщо людина має затяжні негативні емоції, наприклад постійну образу на людей або життя або постійну агресивність стосовно життя або інших людей (комуністів, демократів, євреїв, начальника, колишнього чоловіка і т.п.), те такі емоції створюють довгострокові згустки негативної емоційної енергії. Ці згустки надалі впливають на наше здоров'я. По кольорам астрального тіла ясновидці легко визначають, які емоції властиві даній людині.

Ментальне тіло

Третє тонке тіло людини одержало назву ментального тіла. Це тіло думок і знань людини. Воно дуже розвинене у вчених, дослідників і людей, що захоплюються якоюсь областю знань (історія, архітектура, ботаніка іт.п.). І слабко виявлено в людей, зайнятих фізичною працею.

Ментальне тіло виходить за межі фізичного на 10-20 см і в цілому повторює його контури. Воно складається із ще більш тонкої енергії — енергії ментального плану, має яскраво-жовтий колір, що виходить із голови людини й поширюється на все тіло. Коли людина напружено думає, ментальне тіло розширюється істає більше яскравішим.

У ментальному тілі також є згустки енергій, що відбивають наші переконання і стійкі думки. Ці згустки одержали назву мислеформ. Мислеформи можуть складатися з енергії тільки ментального тіла, -мякщо наші переконання не супроводжуються емоціями. А якщо переконання з'єднані з емоціями, те мислеформа утворена енергіями ментального й емоційного планів. Відповідно, якщо в нас сидить стійке негативне переконання (наприклад, із приводу нашого уряду або ближніх родичів) і воно супроводжується зовсім неласкавими емоціями, то відповідна мислеформа забарвлена брудними кольорами емоційного тіла.

Мислеформа може бути розмитою, якщо наші знання або переконання нечіткі або неточні. І навпаки, вона зовсім чітко обкреслена, якщо наші переконання стійкі й завершені.

Виникнення хвороби

Як все гарне, так і все погане в нашому житті - це наслідок нашого способу мислення, що впливає на те, що з нами відбувається. Виникаюча проблема взаємодії із зовнішнім світом вибудовує певні мислеформи. Негативні переживання утворюють згустки негативної енергії у ментальному тілі людини. У більшості випадків до таких думок додаються негативні емоції. Вони утворюють перекручування в астральному тілі. Після чого ці зміни переносяться на ефірне (життєве) тіло.

Філософія сприйняття людини тільки як фізичного тіла приводить до однобокості мислення всієї сучасної медицини. Видалити хворий орган, почистити, відрізати, вирівняти, виправити - от основні методи лікування.

Якби людина була тільки тілом, це було б вірно, але людина є одночасно й поле, причому поле є важливішимза тіло. Ми навчилися хірургічним шляхом рятувати людей від короткозорості, поставили методику на потік. А хто аналізував результати цієї "перемоги"? Причиною короткозорості є перекручування польових структур у районі голови, що викликається почуттям ненависті, що формує в полі людини стійкі структури. Ці структури нікуди не зникають при операції очей і переміщаються на інші органи тіла.

Без виходу на причину ефективно боротися з хворобою не можна.

Перші чотири тіла - фізичне, ефірне, астральне, ментальне - людина поділяє з усім тваринним світом. Наступна трійка - каузальне, будхіальне і атманічне тіла.

Каузальне або кармічне тіло зберігає результати життєвого досвіду всіх попередніх втілень кожного конкретного індивідуума. Воно - сховище розумових і моральних якостей, це саме той матеріал, з яким "працює" карма. Наш життєвий досвід всіляко служить зміцненню та розвитку (або, навпаки, деградації) каузального тіла. „На роду написано” – це саме тут. Саме воно зберігає наш "багаж", який ми винесемо в результаті цього втілення.

Будхіальне або інтуїтивне тіло - тіло надсвідомісті, інтуїції, божественного прозріння. Так звані осяяння відбуваються, коли людина входить в резонанс з інформаційним полем Всесвіту і отримує доступ до інформації безпосередньо, без роздумів, спотворень, коливань.В інтуїтивному тілі ховається феномен пророцтв, і ясновидіння. Саме в це тіло людина входить в змінених станах свідомості.

Атманічне ж тіло - частка Абсолюту в кожному з нас, де зашифрована місія - те, для чого ми створені. Це тіло ніким до кінця не описане, тому що воно Божественне и являє собою чистий Дух, або іскру Божу. Це та Частина нашого Я, яка є частиною Творця в нас самих і якісно дорівнює Богу.

У світлі уявлень східної медицини біологічний організм є компонентом Космосу, тому існує тісна взаємодія фізічного поля Всесвіту і біополя людини. Сукупність всіх полів утворюють ауру людини.

Подібні публікації