]]>Діагностика життєвого призначення]]>
]]>Діагностика життєвого призначення]]>

Л.Г. Терлецька "Психічне здоров'я особистості. Технологія самоаналізу" - Page 9

м сталості внутрішнього середовища орга­нізму, що не повинне порушуватися у процесі взаємодії із зовнішнім середо­вищем. Американський фізіолог У.Кеннон співвідносив нормальну життєдт льність зі здатністю організму зберігати стійкість з координованою фізіоло­гічних процесів, за якої підтримується більшість стійких станів організму Кеннон увів поняття "гомеостазис" (від давньогрецького Ьотоюз - однаковий і БІазіБ - стан), яке можна так само перевести як "сила стійкості" [86. с21] Тобто біологічною мірою здоров'я можна визнати здатність підгримувати стабільність на психофізичному рівні в умовах безпосереднього й активного контакту з довкіллям.

Сторінки