]]>Діагностика життєвого призначення]]>
]]>Діагностика життєвого призначення]]>

Марко Іван Рупнік  "Духовне життя" - Page 3

собою культуру автономности та незалежности людини від релігійного світу. Якщо для стародавности було характерне те, що вона була заснована на релігійному началі, для модерної епохи властиве опирання на людське начало: культурний та інтелектуальний горизонт зміщується з теологічного та трансцендентного обрію до обрію антропологічного та іманентного. Людина модерної епохи дошукується остаточних критеріїв пізнання та свого культурного розвитку в собі самій, тобто в межах свого “я”.

Сторінки