]]>Діагностика життєвого призначення]]>
]]>Діагностика життєвого призначення]]>

П. А. М’ясоїд "Загальна психологія" - Page 8

—    і психології історія 131
—    і табу 41, 131
—    і тотемізм 131 Волі функції 384
-• гальмівна 384
—    головна 387
—    спонукальна 384
Вольова регуляція 379, 382, 384, 386
—    і бажання 387
—    дія вольова 381, 382, 387, 390
    і довільна 380, 382, 387
    операції 384
—    і діяльності регуляція розбалансо- вана 387
    довільна 382
—    і мотивація 384
—    і потяг 387
—    і прагнення 387
—    і самоконтроль 391
—    і саморегуляція 383
—    і смисл особистісний 382—390
—    історіогенез 381
—    онтогенез 384
Воля 45, 49, 379—393
—    зусилля 389
—    і вчинок 380, 385
—    і емоції 379
—    і мотивів боротьба 383, 385, 388
—    і прийняття рішення 389
—    і рухи довільні 382
—    онтогенез 382, 385
—    проблема сводоби волі 43, 379, 381
—    стани 391
—    фізіологічні механізми 385
—    як вольова регуляція 379, 382, 384, 386
Вчинок (учинок) 60, 75, 101, 104, 155, 175, 204, 385
—    і воля 380, 385
—    і етика 104
—    і особистість 74, 101, 104, 204, 385
—    і проступок 174, 176, 203
—    і психіки вчинковий характер 71
—    і психології історія 38—61
—    і самореалізація 101
—    культурно-історична функція 58
—    потенційний етап 75
—    теорія 38—59
—    як дія вольова 385
—    як дія моральна 104 Вчинку компоненти 101
—    дія 48—51, 101
    засіб 51
    мета 48
    спосіб 51
—    мотивація 43—45, 101     мотив 43
    мотивів боротьба 45
    прийняття рішення 45
—    післядія 58—59, 101     рефлексія 58
—    ситуація 39—43, 101
     значення 39
    колізія 43
    конфлікт 41—42
Генетична психологія 53—55
—    як психології напрямок 53 Генотип 165, 284, 418
Гра 146, 199—200, 325
—    ділова 200
—    за правилами 200
—    предметна 146, 200, 325
—    рольова 147, 200, 325
—    як діяльність провідна 143 Група 80, 229—230
—    групова динаміка 229
—    дифузна 230
—    експериментальна 80
—    контрольна 80
—    психологія 229
—    референтна 150, 228
—    як спільність 225
Гуманізм (і психологія) 44, 79
—    і психології напрямок гуманістич¬на 55
—    і людина 44
Гуманістична психологія 55, 67
—    як психології напрямок 55
Ґеиїтальт 51
—    і психології напрямок Гештальтпси-хологія 51—53, 118, 265, 271, 279, 315
—    як образ 51
Дао 42
—    як світогляд 42 Депресія 172 Депривація 167
—    і психічний розвиток ненорматив-ний 167
Детермінізм у психології 38, 57, 69, 71, 379
—    і воля 379
—    індетермінізм 69, 379
—    проблема 70
—    форми 38, 70
    біологічний 38
    біопсихічний 70
    механістичний 38
    соціологічний 38
    соціопсихічний 70
—    як психології методологічний прин-цип 38, 69
Децентрація 54, 176
—    і думки зворотність 54
—    і егоцентризм 54
—    і мислення дитяче 53—54
—    і психічний розвиток ненорматив-ний 176
Дисфорія 172 Діалог 212
—    і спілкування 212
Дії види 130, 147, 193, 197, 199, 380— 382, 387
—    внутрішня 147, 193
—    вольова 381, 382, 387
—    довільна 147, 200, 380, 382, 387
—    зовнішня 193
—    комунікативна 211
—    магічна 130
—    мимовільна 380
—    мислительна (розумова) 197, 304
—    мнемічна 280
—    наслідувальна 199
—    небажана 382
—    предметна 199, 304, 307
—    примусова 387
—    спробна 361 Дія 48, 128, 190
—    і діяльність 190
—    і мета 190
—    і операції 193
—    і смисл особистісний 191, 381
—    і післядія 101
—    і смисл 191, 359
—    орієнтувальна основа
—    як магія 130
—    як ритуал 129
Діяльність 57, 72, 74, 100, 152, 188— 206
—    будова 128, 190—196     дія 128, 193
    операції 123, 193—194
—    внутрішні умови 418
—    і діяльнісний підхід 55, 180, 280
—    і емоції 364—365
—    і інтеріоризація 197, 280, 302, 304
—    і настановлення 195—196
—    індивідуальний стиль 152, 410
—    і опосередковування 188,281,292, 440
—    і особистість 202—206
—    і психіка 122—125
—    і психології підхід системно-діяль- нісний
—    і свідомість 100, 198
—    і смисл особистісний 191, 381
—    і спілкування 210-221
—    колективоутворююча 236
—    небезсторонній характер 190
—    полімотивація 153, 175
—    провідна 143, 193
    гра 146, 199
     праця 201
    спілкування 143
    учіння 200
—    спільна 74, 127, 230—236
—    суспільно-історична 97, 127
—    тварин 122, 188
—    як освоєння 143
—    як практика 97
—    як психології категорія 188
—    як творч

Сторінки