]]>Діагностика життєвого призначення]]>
]]>Діагностика життєвого призначення]]>

Психологічний словник За Ред. В. І. Войтка (1982) - Page 21

льфредом Біне спільно з паризьким лікарем Томасом Сі- моном з метою виявлення розумово відс­талих дітей і направлення їх у спеціальні школи. Пізніше в різноманітних модифі­каціях став широко застосовуватися для визначення коефіцієнта інтелектуаль­ності дітей віком від 2 до 16 років. Вико­ристовується також для визначення валід- ності щойно створюваних тестів інтелек­ту. Містить у собі окремі серії інтелекту­альних задач, розташованих за певними віковими рівнями. До кожного такого рівня віднесені ті задачі, з якими діти з нормальним темпом інтелектуального розвитку успішно справляються, почи­наючи саме з цього віку. За допомогою Б.— С. т. встановлюється розумовий вік досліджуваних дітей.

Сторінки