]]>Діагностика життєвого призначення]]>
]]>Діагностика життєвого призначення]]>

Психологічний словник За Ред. В. І. Войтка (1982) - Page 7

АРТ (фр. Ьазагсі — ризик, випа­док) — психічний стан людини, при якому спостерігається високий рівень її екзальтованості, емоційного збуджен­ня, прагнення до задоволення певної потреби. У стані А. людина у своїх вчин­ках керується переважно емоціями, тому вона може діяти навіть всупереч розуму. В окремих випадках і в окремих людей А. може набувати позитивного забарвлення і виступати емоційним чин­ником творчої діяльності (у письменни­ка, вченого, спортсмена тощо). А. лю­дини виявляється в одних випадках як захопленість, піднесеність, завзяття, в інших — як гарячковість, негативний спалах.

Сторінки