]]>Діагностика життєвого призначення]]>
]]>Діагностика життєвого призначення]]>

Психологічний словник За Ред. В. І. Войтка (1982) - Page 9

структурі внутрішнього світу і поведінки особис­тості. А. ж. п. є світоглядно осмисленою, мотиваційно-оціночною складовою жит­тєвої програми особистості соціалістич­ного суспільства.

Сторінки