]]>Діагностика життєвого призначення]]>
]]>Діагностика життєвого призначення]]>

Юрій Єлісовенко "Ораторське мистецтво" - Page 7

звуку струмінь слід спрямовувати всередину. При цьому ледь помітно опускаючи голову й тим самим унеможливлюючи потрапляння струменя повітря в носоглотку. В першому випадку для найбільшого сприяння вертикальному проходженню струменя повітря до­пускається ледь помітне піднімання голови, а в другому - на­впаки, її опускання. Звичайно ж, сам гіо собі рух головою, зда­валось би, ще не розв’язує складне завдання включення тих чи тих резонаторів, але сприяє тому.

Сторінки