]]>Консультація по Джйотіш - Ведичній астрології]]>
]]>Консультація по Джйотіш - Ведичній астрології]]>

еволюція людини

Тейяр де Шарден П’єр «ГІМН ВСЕСВІТУ. ПРИСУТНІСТЬ БОГА У СВІТІ»

Читати фрагмент книги:

Тейяр де Шарден П’єр «ГІМН ВСЕСВІТУ. ПРИСУТНІСТЬ БОГА У СВІТІ»

П’єр Т е й я р де Ш а р д е н репрезентує лінію християнського еволюціонізму. Його

вчення протистоїть класичному томізму, який не визнає цінності наукового пізнання

природи, суспільства і людини. На основі наукових досягнень він розробляє ідею еволюційного