]]>Консультація по Джйотіш - Ведичній астрології]]>
]]>Консультація по Джйотіш - Ведичній астрології]]>

книги з психології українською

Вікторія Горбунова ​​​​​​​"Виховання без травмування або навіщо дітям дорослі?"

Психологічний словник За Ред. В. І. Войтка (1982)

Психологічний словник

А

АБАЗІЯ (від гр. а... і Расгід — ходін­ня) — втрата здатності стояти або хо­дити, порушення координації рухів ниж­ніх кінцівок. Є наслідком захворювання нервової системи.

АБРАКАДАБРА (лат. аЬгасасіаЬга — заклинання, від гр. ”А[Зра|од — наз­ва божества) — набір слів, що не мають смислу, нісенітниця; те, що за межами розсудку, неадекватне здоровому глузду.