]]>Діагностика життєвого призначення]]>
]]>Діагностика життєвого призначення]]>

психологічна література українською

Л.Г. Терлецька "Психічне здоров'я особистості. Технологія самоаналізу"

Психологічне здоровя особистості

Л.Г. ТЕРЛЕЦЬКА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ. ТЕХНОЛОГІЯ САМОАНАЛІЗУ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Монографія

Л.Г.Терлецька

П 35 Психічне здоров'я особистості. Технологія самоаналізу : Моно­графія. - К.; Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет, 2003.-150 с.

ІЗВМ 966-594-514-9